آسیمیلاسیون زبانی در ایران و بررسی چند آمار

Image default
گزیده یادداشت

آسیمیلاسیون زبانی در ایران و بررسی چند آمار

بررسی های تغییر ترکیب زبانی ملت های ساکن ایران در یک بازه ی زمانی چهل ساله (1964 تا2014) نشان می دهد گروه زبانی فارسی بزرگتر و بیشتر گروه های زبانی دیگر مانند کوردی، آذری، ترکی، عربی، ترکمنی و… کوچک تر شده اند.

نتایج بررسی این گونه است:

جمعیت فارسی زبانان از 51.40 درصد به 62.10 درصد

جمعیت کورد زبان ها از 8.20 درصد به 7 درصد

جمعیت آذری زبان ها از 16.70 درصد به 13.60 درصد

جمعیت گیلکی زبان ها از 5.8 درصد به 3 درصد

جمعیت مازندرانی زبان ها از 4.60 درصد به 2.80 درصد

جمعیت بلوچی زبان ها از 2.20 درصد به 2.40 درصد

جمعیت ترک زبان ها از 2.60 درصد به 1.60 درصد

جمعیت عرب زبان ها از 1.90 درصد به 1.60 درصد

جمعیت قشقایی زبان ها از 1.50 درصد به 1.20 درصد

جمعیت ترکمن زبان ها از 1.60 درصد به 0.90 درصد

با دقت بیشتری به این آمار نگاه کنید:

افزایش 10 درصدی جمعیت فارسی زبان

کاهش 1.20 درصدی جمعیت کورد زبان

کاهش 1.00 درصدی جمعیت ترک زبان

کاهش 0.30 درصدی جمعیت عرب زبان

کاهش جمعیت 0.70 درصدی جمعیت ترکمن زبان

آیا دلایلی روشن تر از این برای آسیمیلاسیون زبانی وجود دارند؟

قضاوت با شما

منبع

Dr Michael Izady at www.gulf2000.colombia. edumaps

Related posts

جهان مجازی، جهان واقعی، تعامل دو جهانی، ملت بدون دولت، استقلال

یک گفتگوی سازنده شامل چه مراحلی است

بهزاد خوشحالی

چه شد که ما، “ما” شدیم؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید