“حق” با “مسوولیت”، همبسته است

Image default
گزیده یادداشت

“حق” با “مسوولیت”، همبسته است
درست که “برخورداری از “آزادی”، یک “حق” است؛
این هم درست که “همه ی مردم، حق آزادی دارند”؛
اما “حق”، “مسوولیت” و “وظیفه” هم ایجاد می کند.
مسوولیت در برابر “برخورداری از آزادی یک حق است” چه می تواند باشد؟
“وظیفه” در برابر “همه ی مردم، حق آزادی دارند” چگونه باید باشد؟ و….
“من” و “تو” و “ما” هم برای این حق، مسوولیتی داریم.
یکی برای “آزادی”، “جان” می دهد؛ او “مسوولیت” خود را این گونه به انجام می رساند.
پرسش اینجاست:
“من” و “تو” و “ما” چه خواهیم کرد؟
پاسخ به این پرسش احتمالا تکلیف ما را با حق، با مسوولیت و بیش از همه با “خودمان” یکسره خواهد کرد.
فراموش نکنیم:
“حق” با “مسوولیت”، همبسته است….

Related posts

کردها ایرانی نیستند

توافق بر سر “نامشروع بودن جمهوری اسلامی” به عنوان نخستین گام اتحاد

بهزاد خوشحالی

ملت كرد

بهزاد خوشحالی