مثل جوجه تیغی‌ها در زمستان شده‌ایم

فارسی گزینه گویی

مثل جوجه تیغی ها در زمستان شده ایم
به “در کنار یکدیگر بودن” نیاز داریم
اما نمی توانیم به هم نزدیک شویم
چون “خار” داریم….
چنین گفت “فروید”
“نیچه” را فردا بخوان….

Related posts

چرا حرکت ما به سوی آینده گم شده است؟

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش نهم)

بهزاد خوشحالی

“مبارزه‌ی مسلحانه” به مثابه شکلی از رفتار سياسی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید