آسمانی از ستارگان را گریسته‌ایم اما

Image default
فارسی گزینه گویی

آسمانی از ستارگان را گریسته ایم اما
شب هایمان را به صبحی گره می زنیم که خورشیدش از آن “ما” نیست….

Related posts

“چرای مقدس” چيست؟

بهزاد خوشحالی

انتخابات رياست جمهوری يازدهم، سرشکست نظام تماميت خواه

بهزاد خوشحالی

“یارسان” را تنها نگذاریم

بهزاد خوشحالی

و تو تند و تند بزرگ می‌شوی

بهزاد خوشحالی

دل مشغولی اصلی و نخست “ما” به عنوان یک “کرد” چیست؟

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

بعضی چيزها

بهزاد خوشحالی

دست یافتن به “ترس” مردم

بهزاد خوشحالی

اکنون همه می‌گويند: “ما ديگر اطاعت نخواهيم کرد”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید