آسمانی از ستارگان را گریسته‌ایم اما

Image default
فارسی گزینه گویی

آسمانی از ستارگان را گریسته ایم اما
شب هایمان را به صبحی گره می زنیم که خورشیدش از آن “ما” نیست….

Related posts

کورده

بهزاد خوشحالی

ویرانه

بهزاد خوشحالی

سازه‌های سه گانه‌ی سیاست و احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

هنگامی که بهترین تعلقات و …

بهزاد خوشحالی

رنگین کمان منجمد

بهزاد خوشحالی

بڕیاری پێکهێنانی “دەوڵەتی ئێلێکترونی کوردی” (Kurdish eGovernment)

بهزاد خوشحالی

سلطه‌گری و جنايت تو

بهزاد خوشحالی

“هويت” و “هويت کردی” از نگاهی ديگر

بهزاد خوشحالی

و “ما” اکنون

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید