آسمانی از ستارگان را گریسته‌ایم اما

Image default
فارسی گزینه گویی

آسمانی از ستارگان را گریسته ایم اما
شب هایمان را به صبحی گره می زنیم که خورشیدش از آن “ما” نیست….

Related posts

حاشیه‌ای بر نوشتار “اشباحی در تاریکی” دوست گرامی”محمود شریفی”

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

حتی اگر دولت سوريه …

بهزاد خوشحالی

ئاوییەر

بهزاد خوشحالی

مدیریت بحران چیست؟

بهزاد خوشحالی

گویا همه‌ی ملت‌ها یک دیوانگی به تاریخ بدهکارند

بهزاد خوشحالی

اصول ناسيوناليسم دمكراتيك در كرديسم

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می‌چینند

بهزاد خوشحالی

بيانيه روزنامه نگاران كرد در مورد سرکوب بهائیان

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید