آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(2)

تحلیل دیدگاه فارسی

(نمايش قدرت نرم مردم کردستان در اين مقطع، مي تواند با انگشت نهادن بر “عدم مشروعيت نظام”، نخستين گام حرکت از “نافرماني مدني” به سوي”بدفرماني مدني” باشد….)
به طور کلی، |اقدام مدنی را می توان تمرکز بر روندی دانست که هدف غایی در آن، کمک به گسترش آزادی و دموکراسی و ایجاد زیرساخت های زندگی باثبات و دمکراتیک است
رشد گفتمان دموکراتیک بین المللی در سال های منتهی به هزاره ی دوم میلادی، ده ها تن از حاکمان فاسد، خودکامه، استبدادی و تعداد قابل توجهی از رژیم های نظامی و ساخت های تک حزبی را در سراشیبی سقوط انداخت، کشورهای چند ملیتی و استعماری را فروپاشید و در ادامه با حرکت شتابنده ی خود بسیاری از دیکتاتورهای سنتی را برای همیشه از صفحه ی تاریخ زدود و دموکراسی های جدید با درجات آزادی متفاوت و مقتضابه پدید آورد. مفاهیم نوینی چون “دموکراسی بازار” دموکراسی نئوجمهوری”، “دموکراسی پدرسالار” و “دموکراسی ژاکوپنی” عبارت های مدرنی هستند که دستکم سه موضوع را در نگاه نخست یادآوری می نمایند:
نخست: دموکراسی، با همه ی انتقادات وارد بر آن، اکنون سیستم سیاسی چیره در جهان امروز است
دوم: نظام های حکومتی در جهان ه زودی با معیار درجه ی آزادی و دموکراسی مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت
سوم: رضایت همگانی درجه ی مشروعیت هر سیستم را تعریف، تعیین و تاویل خواهد کرد
نمايش قدرت نرم مردم کردستان در اين مقطع، مي تواند با انگشت نهادن بر “عدم مشروعيت نظام”، نخستين گام حرکت از “نافرماني مدني” به سوي”بدفرماني مدني” باشد….

Related posts

“با ئێمە بین و هەمیشەیی بین”

بهزاد خوشحالی

“تو نمی‌توانی به اراده دیگران زندگی کنی، باید خودت تصمیم بگیری”

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(3)

بهزاد خوشحالی

“مردمی که از آزاد نبودن، احساس بدبختی نکنند شایسته‌ی نام “انسان” نخواهند بود”

بهزاد خوشحالی

حاشیه‌ای بر نوشتار “اشباحی در تاریکی” دوست گرامی”محمود شریفی”

بهزاد خوشحالی

“کرد ستيزی رسانه‌ای” و “وظيفه‌گرايی کنشگر”

بهزاد خوشحالی

“تروریزه کردن”

بهزاد خوشحالی

“هويت” و “هويت کردی” از نگاهی ديگر

بهزاد خوشحالی

درباره‌ی تشکیل یک جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید