آيا وزارت ارشاد

آيا وزارت ارشاد “دولت اعتدال” و “تدبير و مهر و اميد” مي تواند پاسخ دهد يک فعال مدني و روزنامه نگار، چگونه مي تواند مصداق “محاربه و فساد في الارض” باشد؟
اتهامات خسرو کردپور:
1- محاربه و فساد فی الارض از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
2- توهین به مقام رهبری
3- فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
اتهامات مسعود کردپور”:
1- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
2- توهین به مقام رهبری
3- فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
http://mukrian-news.blogsky.com/1392/05/02/post-31

اصول نبرد نامتقارن

بهزاد خوشحالی

برنامه ریزی اقدام (يک نمونه برای تدوين مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال و غلبه بر بحران در مواجهه با ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي)

بهزاد خوشحالی

“پێویستی کتێبی سەرەتایی زمانی کوردی بۆ ڕۆژهەڵات” – ضرورت چاپ و توزيع کتاب آموزش زبان کردی برای نوآموزان کردستان (ايران)

بهزاد خوشحالی

دست یافتن به “ترس” مردم

بهزاد خوشحالی

مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال عليه ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي

بهزاد خوشحالی

یادداشت

حزب دمکرات کردستان ایران و تحول

شکاف بین نسلی، گسست تاریخی، فرهنگی، سیاسی – ماهنامه ی”خط صلح” شماره13

بهزاد خوشحالی

گفتمان حقیقی، حقیقت واژه ای به نام آزادی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید