از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی(اقدام نرم)- بخش پنجم

تحلیل فارسی

بخشی از الزامات وراه کارهای عملی ساختن اقدام نرم
-شناسایی کسانی که زمینه تحقق اقدام نرم را فراهم و یا تشدید می نمایند.
-شناسایی شیوه ها، ابزارها و روش های مورد استفاده در اقدام نرم
-شناسایی “نقاط آسیب پذیرخودی” و نقاط آسیب پذیری رژیم هدف
-شناسایی نقاط قوت خود و تقویت نقاط قوت خودی
-شناخت ظرفیت های موجود در جهت عملی ساختن اقدام نرم
-ایجاد همدلی میان مردم و رهبران اپوزیسیون در جهت تحقق اقدام نرم
– واگذاری مسوولیت ها به مردم متناسب با مشاغل و پیشه ی آنها(در اقدام نرم، تمامی گروه های جامعه، سلول هدف و مسوول اجرای گام های اقدام نرم هستند. کودکان، دانش آموزان، معلمان، کارگران، مدرسان دانشگاه، زنان، مادران، بازاریان و کسبه، کارفرمایان تجاری، بازرگانی و صنعتی و گروه های فرهنگی(سینما، موسیقی، تئاتر…) و… نمونه هایی از این سلول ها هستند)
-گسترش فعالیت سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در جهت تحقق اقدام نرم
-تشکیل و تقویت مراکز تحقیقاتی ،‌علمی وپژوهشی با هدف آموزش، هدایت و اجرایی سازی گام های اقدام نرم
-توجه به امر اطلاع رسانی ،‌روشنگری وآگاه سازی مردم در تمامی حوزهای مرتبط با عدم کارایی نظام هدف
-تشکیل سازمان های مردم نهاد و مؤسسات فرهنگی با مشارکت مردم جهت تحقق بخشیدن به اقدام نرم
-توجه به نخبگان سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در جهت تحقق اقدام نرم
-بهره گیری از حوزه عملیات روانی
-ایجاد و توسعه مراکز تخصصی جهت پاسخگویی به شبهات مطرح شده درباره ی چگونگی اجرای اقدام نرم
-برنامه ریزی جهت پالایش ذهنی مردم که تحت تاثیر تبلیغات، آموزش و رسانه ی رژیم هدف و برنامه های آن قرار گرفته اند
-تقویت و توسعه کمی وکیفی در عرصه صنایع فرهنگی
-مقابله فنی با ابزارهای مورد استفاده ی رژیم هدف برای یکسان سازی ایدئولوژیک و…
– آماده سازی مردم برای پذیرش شرایط تهدید سخت در مواقع ضروری( سرپیچی، ظغیان، شورش و…

Related posts

واقعیت

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش دوم

بهزاد خوشحالی

ممنوعیت تکلم به زبان مادری، یک نگاه آسیب شناختی

بهزاد خوشحالی

توافق بر سر “نامشروع بودن جمهوری اسلامی” به عنوان نخستین گام اتحاد

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و “توطئه‌ی کردی کردن جنگ” در کردستان

بهزاد خوشحالی

بررسی تاثیر حضور مجری کرد زبان بر خروجی خبر (مثال موردی: صدای آمریکا)

بهزاد خوشحالی

گفتمان ایرانشهری، کلان روایت مردە

آيا بهتر نيست

بهزاد خوشحالی

میان “من” و “خودم”، سایه می‌افتد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید