“اکنون حتی گرم شدن زمين هم به سود کردهاست”

فارسی یادداشت

يکي از دوستان بسيار عزيزم که گرچه کُرد نيست اما بيشتر از من، مشتاق استقلال ملت ماست در گفتگوي خصوصي پريشب، گزيده هاي زيبايي گفت. بخشي از گفتگوي مان را برايتان مي آورم:
-….
اين روزها تو داري به آرزوهات مي رسي
من و پسرم رو هم بذار تو آرزوهات
-بهزاد
من با آرزوهام دنيامو ساختم
آرزوهام هرگز به من خيانت نکردند….
و مي دونم که اين بار هم خيانت نمي کنند
مي بيني که ما به جنگ آسياب هاي بادي نرفتيم
-….
خدا داره واسه شماها مي جنگه
و به نظرم اين خيلي خوبه
-بهزاد
نمي دونم ولي ما هم عمري براي خدا جنگيديم
از بين النهرين تا آرارات
تا همه ي دنيا
ديگه وقتشه يکي هم واسه ما بجنگه
…..
و در حالي که اين گفتگو را براي يکي ديگر از دوستانم مي خواندم، تيتر دوم و گفتار صفحه ي نخست يکي از شماره هاي “کرفتو” را در سال85 به يادم آورد که اگرچه تمامي مطلب، نوشته ي خودم بود اما به نقل و ترجمه از يکي از هفته نامه هاي سياسي “ايتاليا” (لاريپوبليکا)، منبع، زده بودم تا از تبعات سياسي مطالب ذکر شده در امان بمانم:
“اکنون حتي گرم شدن کره ي زمين هم به سود کُردهاست چون آنها را به آب هاي آزاد نزديکتر مي سازد”….
و در اين روزها، همه به گونه اي از ضرورت تشکيل کشور مستقل کردستان مي گويند و مي نويسند گويي اين واقعيت، حقيقتي يوده است که هرگز نه ملتي براي آن مبارزه کردند، نه جوخه جوخه انسان ها را به خاطر آن، به گلوله بستند، نه ميليون ها انسان، به خاطرش، آوارگي ها کشيدند، نه شهري را در چند دقيقه، به تاوانش خفه کردند و نه صدها هزار انسان را به نام آيين، انفالش و نه هزاران هزار پيشمرگ، پي آرمان اش، جوانمرگ، به حجله ي خون رفتند
آري!
اکنون حتي گرم شدن زمين هم به سود ماست و همچنانکه دوست غير کرد اما هم دلم مي گويد:
اين روزها خدا هم براي رهايي ملت من مي جنگد…..
(ب.خ)

Related posts

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش دوم

بهزاد خوشحالی

نادانم اگر به يافتن دانايي برخيزم

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آن(1)

بهزاد خوشحالی

شايد در کتاب تاريخی

بهزاد خوشحالی

این جمله را بسیار شنیده‌ایم

بهزاد خوشحالی

“روح ملی” یگانه صورت “خودآگاهی” است

بهزاد خوشحالی

“هويت كردی” و “آيين” از نگاه “ديگری”

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه”ی این “راه” باشیم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید