“اکنون حتی گرم شدن زمين هم به سود کردهاست”

فارسی یادداشت

يکي از دوستان بسيار عزيزم که گرچه کُرد نيست اما بيشتر از من، مشتاق استقلال ملت ماست در گفتگوي خصوصي پريشب، گزيده هاي زيبايي گفت. بخشي از گفتگوي مان را برايتان مي آورم:
-….
اين روزها تو داري به آرزوهات مي رسي
من و پسرم رو هم بذار تو آرزوهات
-بهزاد
من با آرزوهام دنيامو ساختم
آرزوهام هرگز به من خيانت نکردند….
و مي دونم که اين بار هم خيانت نمي کنند
مي بيني که ما به جنگ آسياب هاي بادي نرفتيم
-….
خدا داره واسه شماها مي جنگه
و به نظرم اين خيلي خوبه
-بهزاد
نمي دونم ولي ما هم عمري براي خدا جنگيديم
از بين النهرين تا آرارات
تا همه ي دنيا
ديگه وقتشه يکي هم واسه ما بجنگه
…..
و در حالي که اين گفتگو را براي يکي ديگر از دوستانم مي خواندم، تيتر دوم و گفتار صفحه ي نخست يکي از شماره هاي “کرفتو” را در سال85 به يادم آورد که اگرچه تمامي مطلب، نوشته ي خودم بود اما به نقل و ترجمه از يکي از هفته نامه هاي سياسي “ايتاليا” (لاريپوبليکا)، منبع، زده بودم تا از تبعات سياسي مطالب ذکر شده در امان بمانم:
“اکنون حتي گرم شدن کره ي زمين هم به سود کُردهاست چون آنها را به آب هاي آزاد نزديکتر مي سازد”….
و در اين روزها، همه به گونه اي از ضرورت تشکيل کشور مستقل کردستان مي گويند و مي نويسند گويي اين واقعيت، حقيقتي يوده است که هرگز نه ملتي براي آن مبارزه کردند، نه جوخه جوخه انسان ها را به خاطر آن، به گلوله بستند، نه ميليون ها انسان، به خاطرش، آوارگي ها کشيدند، نه شهري را در چند دقيقه، به تاوانش خفه کردند و نه صدها هزار انسان را به نام آيين، انفالش و نه هزاران هزار پيشمرگ، پي آرمان اش، جوانمرگ، به حجله ي خون رفتند
آري!
اکنون حتي گرم شدن زمين هم به سود ماست و همچنانکه دوست غير کرد اما هم دلم مي گويد:
اين روزها خدا هم براي رهايي ملت من مي جنگد…..
(ب.خ)

Related posts

یک اصل مهم در بازی شطرنج:

بهزاد خوشحالی

قاسملو، مبارزی برای همه‌ی دوران

بهزاد خوشحالی

بر ما ببخش

بهزاد خوشحالی

بیش از یک سده مبارزه برای استقلال

بهزاد خوشحالی

برنامه ی روزنه – شبکه تیشک – اصلاحات و جنبش سبز – ۵ خرداد ۱۳۹۰

بهزاد خوشحالی

“تسکين مجازی وجدان”، “کبودوند” را از مرگ رها نخواهد کرد

بهزاد خوشحالی

“موصل” در محاصره‌ی کردها است

بهزاد خوشحالی

ظهور تدریجی نشانه های خرد شدن استخوان های نظام جمهوری اسلامی (فروپاشی از درون)

بهزاد خوشحالی

“شعله ی رقصان امید باشید”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید