ای کاش

فارسی یادداشت

ای کاش یک بار این ملت بتواند “جنایت علیه بشریت” گروه سلطه در کردستان را با انسجام عمل، یکپارچگی و هم آوایی، به سرانجامی “حقوقی” رساند. باور کنیم که دشمنان ملت کرد را هم -هر که باشند و در هرجایگاهی- می توان به “دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی” کشاند. تنها کافی است که بخواهیم و باور کنیم که می توانیم…..

Related posts

نگاهی به چالشهای توسعه سياسی در کردستان

بهزاد خوشحالی

راه….

بهزاد خوشحالی

كرديسم، به سوی زيبايی شناختی كردن واقعيتی به نام ملت كرد (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

ویژە برنامە جمهوری کردستان – کورد کانال

بهزاد خوشحالی

قاسملو، هم كاريزما هم خردورز

بهزاد خوشحالی

یادداشت کوتاه درباره ی قتل های ناموسی

جبهه‌ی متحد کردستانی، ضرورت سرعت تشکیل

بهزاد خوشحالی

نظم مستقر و مخالفان، یک نگاه شناختیک

بهزاد خوشحالی

دوقطبی سازی “روژهه‌لات” و بروز “توهم امر مطلق”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید