ای کاش

فارسی یادداشت

ای کاش یک بار این ملت بتواند “جنایت علیه بشریت” گروه سلطه در کردستان را با انسجام عمل، یکپارچگی و هم آوایی، به سرانجامی “حقوقی” رساند. باور کنیم که دشمنان ملت کرد را هم -هر که باشند و در هرجایگاهی- می توان به “دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی” کشاند. تنها کافی است که بخواهیم و باور کنیم که می توانیم…..

Related posts

مقاومت مدنی مريوان، آزمون تئوری در عمل

بهزاد خوشحالی

رۆژهەلات و “سیاسەتی ساندویچ”

بهزاد خوشحالی

نه حق جنگ داریم نه حق صلح

بهزاد خوشحالی

دست تقدیر يا شست تقدیر؟

بهزاد خوشحالی

آزادی

بهزاد خوشحالی

سخنی با احزاب کردستانی و طرح چند پرسش

بهزاد خوشحالی

و این گونه خود را فریب می دهیم؟

بهزاد خوشحالی

بوی گند دروغ

بهزاد خوشحالی

بدا به حال مردمانی که پيام آور آزادی شان، گنديده پياز گوشه‌ی مطبخ است

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید