برای سما شاملو

فارسی یادداشت

برای سما خانم شاملو…

پرسیدی: وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید: می گویم تا افکندگی سرم را واگویه به واژه به نگاشت آوریم:….”و” وطن، وعده گاه افراشته بر داران شد سرهای پر سودا، از تن هم که دیدی چه سان سرهای بی تن و مهاجران بی وطن… نمیدانم…شاید می دانستی و از مام” وطن” نپرسیدی…شرم بر من، شرم برما، از مام وطن اکنون، تنها “مام” ی می شناسند که بر “تن” دیروز وطن بمالند و سرخ خون قهرمانان اش، تند و تند، روژ بر لب و… پس آنگه در حاشیه ی خلیج نمی دانم چه قدر فارس اش بمانده، بقچه ی شرف را در عکاظ بازار حراج فرشتگان این سرزمین : بنات ایرانی”، “بنات ایرانی” به “آب رو”( هم آبرو بخوان هم آب رو) همیشه فارس اش “الوداع” غیرت بخوانند…

سما شاملو

Related posts

“شوم تر از کابوس”

بهزاد خوشحالی

تحولات سوریە و استراتژی‌های جهانی و منطقەای – برنامەی روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

کردها و ضرورت ورود به روند “ملی گرايی حقوقی”

بهزاد خوشحالی

برنامه ی ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

زۆرجار مێژوو دووپات دەبێتەوە!

بهزاد خوشحالی

گاهی می‌مانم با خودم تنها

بهزاد خوشحالی

کردها، بزرگترین قربانیان مین در جهان

بهزاد خوشحالی

به اردوگاه‌ها نيز يورش خواهند برد

بهزاد خوشحالی

نظم در بی نظمی (The construction of chaos)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید