برنامه ی روزنه – شبکه تیشک – اصلاحات و جنبش سبز – ۵ خرداد ۱۳۹۰

فارسی ویدیو

برنامه ی روزنه
اصلاحات و جنبش سبز
۵ خرداد ۱۳۹۰
May 26, 2011

بخش اول:

 

بخش دوم:

 

بخش سوم:

 

بخش چهارم:

 

بخش پنجم (پایانی):

Related posts

ویرانه

بهزاد خوشحالی

زیبای سرزمین من!

بهزاد خوشحالی

کودتای نافرجام ترکیه و چند نکته

بهزاد خوشحالی

کردها باید به “شریک غالب اپوزیسیون در ایران” تبدیل شوند

بهزاد خوشحالی

در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

بهزاد خوشحالی

نمرەی نسل ما یا “صفر” خواهد شد یا “۲۰”….

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

بيان حقيقت در برابر قدرت

بهزاد خوشحالی

فکر آزادی، خالی از کلی گويی‌هاست

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید