بهتر نیست در ایامی که …

فارسی گزینه گویی

بهتر نیست در ایامی که پرچم فراموشخانه های “علیه تروریسم” را به دستمان می دهند تا به جای “دفاع مشروع” ، بر سر این و آن بکوبیم، خود ابتدا “تروریسم شخصیت” را کنار بگذاریم. به گمان من”تروریسم شخصیت”، سیاه ترین نوع تروریسم است و تنها کسانی اقدام به جعل عناوین و سیاه نمایی می کنند که خود سکه ی ضرب شده ی ضرابخانه ی “دیگری” باشند.

Related posts

“خواست” و “ئەوین”

سال‌ها پيش

بهزاد خوشحالی

سخنی کوتاه با تمام همراهانی که اين “دردنوشت” را می‌خوانند:

بهزاد خوشحالی

کودتای نافرجام ترکیه و چند نکته

بهزاد خوشحالی

جنبش های اعتراضی دو دهه ی اخیر ایران

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

ممنوعیت تکلم به زبان مادری، نگاه آسیب شناختی

بهزاد خوشحالی

چگونه “امور روزمره” را به “فرهنگ مبارزه” علیه “جمهوری اسلامی” تبدیل کنیم؟

بهزاد خوشحالی

مراقب باشیم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید