به جای آنکه دوست داشته باشیم

گزینه گویی

به جای آنکه دوست داشته باشیم، اسیر می کنیم. ما خودم اسیر هزار ویک زنجیر دیگر هستم، چرا می خواهیم یکدیگر را (با هر نامی) اسیر کنیم ؟؟؟!
و…کمترین انتظار من این است: به جای آنکه دوستم داشته باشی باورم کن. آنانکه باورت می کنند یک گام از آنان که دوست ات دارند پیش ترند…

Related posts

مثل جوجه تیغی‌ها در زمستان شده‌ایم

بهزاد خوشحالی

آن خانه دور است

بهزاد خوشحالی

“شوم تر از کابوس”

بهزاد خوشحالی

ترسی است بی‌نظير

بهزاد خوشحالی

بپذیریم

بهزاد خوشحالی

به تاوان وفاداری به حقیقت

بهزاد خوشحالی

تَرَک روی فنجان

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

روزها را می شماریم و شب ها را ورق می زنیم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید