بەرەو دەوڵەتی ئەلەکترونیکی کوردی/ To Kurdistan egovernment

نه ته وه ی کورد و پبویستی ریکخستنی facekurd
و “کوردستانی مه جازی” یان Virtual kurdistan country

یه کیک له گه وره کانی ITده لیت:”له دونیای ئیمرودا به واتا دونیای “پاش پیشه سازی” یان سه رده می”زانیارییه کان” گه وره ترینه کان ئه وانه ن که وا، بوونی واقیعی یان نییه به لام به حه قیقه ت هه ن.(وه ک دوو مالپه ری هه ره گه وره ی گووگل و یاهوو یان کتیبفروشی ئامازون و…)
ئیستاکه پرسیار ئه وه یه: ئایاکوو نه ته وه ی کورد ناتوانن به به هره وه رگرتن له “سه رده می زانسته کان” و که لک وه رگرتن له به سه ی سه خت ئه فزاری، نه رم ئه فزاری “هویه ت” و “هه بوونی” خویان پیناسه بکن و به، به کرده وه کردنی “گلوکالیزاسیون”(Glocalization)، جیهانی بیربکنه وه و نیوخویی(له خرمه ت به رژه وه ندی نه ته وه) چالاکی بکن
یه که م هه نگاو وه ک پیشنیاز، ره نگه خر کردنه وه ی هه موو کورده کانی جیهان له مالپه ریکی کوردستانییه.پیشنیار ده که م به جیددی و له روانگه یه گی زانستی یه وه ده رباره ی پیکهینانی مالپه ریکی ته واو کوردییه وه بیر بکه ینه وه:
بو نموونه: www.kurdface.org یان www.kurdbook.org و یان هه ر “دوماین –نیویکی” تر که ناوه که ی شیاوی ئه و خر کردنه وه بیت
بوچی مالپه ر یکی وا؟
1.کو کردنه وه ی هه موو کورده کانی جیهان له مالپه ریکی کوردی ، سه ره تایی ترین ده سکه وتی پیکهینانی توری ئینترنتی کوردستانه و یه که مین هه نگاو بو دروست کردن و پیکهینانی “نه ته وه-ریژه” به دپیی نفووسه، که شتیک به نیوی سنووریش ناناسیت و شه رعییه تیشی ده باته ژیر پرسیاره وه.
2. ئه گه ر به رنامه ی جیهانی هیشتا هه ستی به “هه بوونی کورد” وه ک “نه ته وه یه کی سه ربه خو” نه کردووه، خو ئه توانین له جیهانیکی ئینترنیتی دا، ساحیبی هه موو تایبه تمه ندییه کانی “نه ته وه” و “ولات” و “نیشتمان” و “سروود” و “میژوو” و “به ستینی سایکولوژی هاوبه ش” بین و خومان وه ک شارومه ندیکی کورد(به پی پاشگری تورک یان فارس یان عه ره ب) نیشان بده ین.
3.ئه م مالپه ره ده توانیت به توری ئینترنیتی خوی،هه موو کورده کانی دانیشتویی چوارپارچه و ولاتانی دیکه پیکه وه گری بدات و کوردستانیکی ویرتوال (virtual kurdistan)، بیته پیشنیازی خواسته نه ته وه ییه کان که هیشتا به شیوازی کلاسیکی مافی نیونه ته وه یی نه یتوانیوه به ئاکام بگات.
4.له دوای سه رکه وتنی ئه م پروژه یه ده توانین له دوخی مه جازی دا “ولاتیکی سه ربه خو” به هه موو کاریکته ره کانی ریکبخه ین و شیوازی ئاکته ر، کومه لگا،نه ته وه و کونیشگه ر وه خووه بگرین.
له بیرنه که ین که زوربه ی هه ره زوری پیشه کارییه کانی سه رده مانی پیشه سازی، ئه مروکه، یان تیک ته شکین و یان له قه واره ی پیشه ییکی بچووکدا، دوایین روژه کانی ژیانی خویان به سه ر ده که ن. میژوو و سیاسه ت و هه ر بزاوتیکی دیکه ش، ئه بی به تاوانی ریگه نه کردن و ناهاوتایی له گه ل میژوودا، به زووترین کات خانه نشین بیت(جینیرال موتورزتان له بیر نه چیت)
5. له دوای سه رکه وتنی ئه م پروژه یه،ده توانین به که لک وه رگرتن له نه رم ئه فزاره ئینتیرنیتییه کان،مودیلیکی سیسته میک بو کوردستانی داهاتوو له ریگای دروست کردنی “شار ی مه جازی” (Virtual city) و”نیشتمانی مه جازی”(Virtual state) و “حکوومه تی مه جازی” (Virtual government) “پیناسه”،”عه مه لیاتی” و “ئیجرایی” بکه ینه وه
6. له بیرمان ببیت،نه ته وه ی کورد له ئیستا دا که مترین قه لشی(GAP) له بابه ت IT له گه ل جیهانی پیشکه وتوو هه یه و کارناسانی کامپیوتیری ئیمه ش له هه موو زانکوکانی جیهان دا،ده رسیان خویندووه و ده توانن به رنامه یه کی ریک وپیک بو ئه م پیداویستییه میژوییه مان، به “به رنامه دارشتن”، “عه مه لیاتی کردن” و له ئاکام دا “ئیجرایی کردنه وه” به ره و داهاتوو به ریوه ببه ن
7.یه کیک تر له گه وره کانی IT سه باره ت به سیسته می په روه رده و فیرکاری له جیهانی ئه مرودا ده لیت: “مروفی ئیستا بو ئه وه ی له کاروانی زانست دوا نه که ویت ئه بی له ماوه ی 6 مانگ دا فیر بیت(Learn)،له ماوه ی 6 مانگی دووهه م دا له بیر خوی بباته وه-دوای ئه وه ی که لکی خوی لیوه رگرت و به هره که ی گه یاند-(Unlearn) و له 6 مانگه ی سیهه م دا دیسانه وه فیر بیت (Relearning).
به واتا ده رفه تی ئینسانه کان بو ئه وه ی له کاروانی زانست به جی نه مینن،ته نیا 18 مانگه و هه ر که سی دوای 18 مانگ خوی نوی نه کردبیته وه،تا ها ته هه تا له کاروانی مروفایه تی به جی ده مینی”.
پروگرامی مالپه ری تایبه تی بو به شه به که کردنی کوردکه کانی هه موو جیهان به وینه و سیمای face book:
یه که م:کورد به ره و ره وتی یهکگرتن و یه کیتی نه ته وه یی ده بات .
دووهه م: ریگه خوشکه ر ئه بیت بو پیکهینانی نیشتمانی مه جازی” Kurdistan Virtual Country”
له بیرمان نه چیت:” له دونیای “پاش پیشه سازی” یان “سه رده می زانسته کان” و بگره “پاش زانسته کانیش”، گه وره ترینه کان ،ئه وانه ن وا وجوودیان نییه.” که وایه ئه گه ر پیکهینانی قه واره ی سیاسی بو کوردستان، له جیهانی واقیع دا رووبه رووی زور گرفت و کیشه بیته وه، ئیش کردن له ریگای جیهانی کامپیوتر بو پیکهینانی بنه ماکانی “کوردیسم” ره نگه به کلیکیک کردن له سه ر کیبورده که مان ببیته به ردی دامه زرینه ری به واقیع کردنی حه قیقه تیک به نیوی”کوردستان”…..

سازمان دهی مجدد جنبش “روژهه‌لات” و چند نکته

بهزاد خوشحالی

هنوز در برلين قاضی هست

بهزاد خوشحالی

حزب دمکرات کردستان ایران و تحول

برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای فلج ذهنی مخاطبان

بهزاد خوشحالی

پيرۆزه دروشمی “يان ڕزگاری يان ڕزگاری”

بهزاد خوشحالی

بەڕێز دوکتۆر هۆشمه‌ند عه‌لی ماوەیەک پێش نامەیەکی بۆ کاک بێهزاد نووسی کە لە خوارەوەدا دەقی نامەکە دەبینن:

بهزاد خوشحالی

پێكهێنانی به‌ره‌یه‌كی كوردستان

بهزاد خوشحالی

وقتی به دروغ می‌گوییم: “نه”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید