تاکنون هر “قانونی” که علیه “ملت کرد” نوشته شده “محترم” بوده است

فارسی گزینه گویی

تاکنون هر “قانونی” که علیه “ملت کرد” نوشته شده “محترم” بوده است
تاکنون هر آنچه علیه “ملت کرد” انجام شده “قانونی” بوده است
آیا زمان زیر پانهادن این “قانون”
“قانون کشان”، فرا نرسیده است؟
افتخار نخواهیم کرد
افتخار نخواهیم کرد روزی که ایستادیم و دیدیم و ساکت ماندیم….

Related posts

حق تعیین سرنوشت ملت کرد

بهزاد خوشحالی

ویژە برنامە‌ی انتخابات – کورد کانال

بهزاد خوشحالی

لەبیرتە؟

بهزاد خوشحالی

امروز سمينار “يک سال پس از توافقنامه ي کومله و دمکرات”

بهزاد خوشحالی

آيا توجيه احزاب کردستاني براي ندادن فراخوان عمومي اقدام مدني، قابل قبول است؟ (يعني استقبال نکردن مردم کردستان از فراخوان اعتصاب، به عنوان کارنامه ي منفي در تجربه ي احزاب ثبت مي شود)

بهزاد خوشحالی

جبهه ی اقدام مدنی كردستان (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

قدرت آن قدر پلید است

بهزاد خوشحالی

ما می‌مانيم

بهزاد خوشحالی

ترسی است بی‌نظير

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید