ترسی است بی‌نظير

فارسی گزینه گویی

ترسي است بي نظير
هنگامي که سياست
مي فروشد شهر را به پيچ و خم هاي تکرار
هر بار چرخشي از سياست به سياه و
گردشي ديگر اين بار
سياهه به سياهچال
سياه دان
****
حکايت سياست وسرزمين همين بوده است
آفتاب گردانی که به خورشید رو نمي کند
بيراهه ي تلخي که ما همچنان مي رويم
امتدادي که به نقشه های غریبه می رسد و
بادهای تاریک، که همچنان، از تاریخ می وزند
تقویم بیماری های سرزمين مادری را
تند تند ورق مي زنند
تند تند به فراموشي گره مي زنند و
بند بند به تباهي گره مي بندند
بند بند به تباهي گره مي بندند….
(ب.خ)

Related posts

تداوم حرکت پیوستەی کردها در پروسەی سیاسی و قانونی ترکیه؛

بهزاد خوشحالی

“اتحاد برای دمکراسی” یا حربه‌ای برای “تمامیت خواهی”

بهزاد خوشحالی

معمای “ترور شخصيت” و “ما”

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

عشقم را از من نپرس

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

صخره‌ی مرگ خائنان ملت ما کجا خواهد بود؟

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی یک حکومت “سخت” است نه یک حکومت “قدرتمند”

بهزاد خوشحالی

دومینوی دمکراسی خواهی در خاورمیانه را چگونه می توان به سوی ایران هدایت کرد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید