ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی

ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی، به چماقی تبدیل شده است تا به وسیله ی آن، مانع از وقوع اقداماتی شود که باید انجام می شد.
جمهوری اسلامی برای گرفتن “جنّ ضد ّسقوط” و کشتن”جنّ سقوط”، “جنّ گیران” بسیاری به خدمت گرفته است(اشباح تاریکی و الماس فریب و…نمونه ای از آن است) و دوست دارد به یک عنوان یک “جنّ گیر حرفه ای” شناخته شود.
اگرچه تاکنون هیچ انسانی از “جنّ” آسیب ندیده است امّا “جنّ گیران” غالبا برای انسان ها آسیب و آشفتگی به بار آورده اند و برخی هم توانسته اند جهان را به آتش بکشند.

آیا “مقاومت” و نافرمانی”، یک “بازی قدرت” است؟

بهزاد خوشحالی

بسیاری از “ما”

بهزاد خوشحالی

پيرۆزه دروشمی “يان ڕزگاری يان ڕزگاری”

بهزاد خوشحالی

کردی پوش‌های خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

بررسی اتحاد مجدد، یک نگاه روانشناختی

بهزاد خوشحالی

چقدر گفتم با گذاشتن آشغال‌ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی‌شود

بهزاد خوشحالی

نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه”ی این “راه” باشیم

بهزاد خوشحالی

مذاکرات اتحاد مجدد در “دمکرات”(حدکا و حدک) و “کومله” (کومله کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان) و مصلحتی که نادیده گرفته می‌شود

بهزاد خوشحالی

می‌توان خانه‌ای ساخت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید