تکنیک‌های نافرمانی مدنی (روش های اقدام بدون خشونت)

تحلیل فارسی

تکنیک های نافرمانی مدنی/ روش های تهاجم غیر خشونت آمیز

آماده شده: بهزاد خوشحالی

منبع: از دیکتاتوری به سوی دمکراسی. جین شارپ

 

 

 

Related posts

خاستگاه کوردها (16)

بهزاد خوشحالی

تماميت‌خواهی جهمهوری اسلامی، اراده‌ی ويرانگر و توفان شن

بهزاد خوشحالی

ضرورت بررسی مفاهیم خیانت، خائن، مقاومت مشروع، نیرد مسلحانه و…از دیدگاه “Social Ethics”

بهزاد خوشحالی

برنامه ریزی اقدام (يک نمونه برای تدوين مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال و غلبه بر بحران در مواجهه با ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي)

بهزاد خوشحالی

تحولات سوریە و استراتژی‌های جهانی و منطقەای – برنامەی روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

رنگین کمان منجمد

بهزاد خوشحالی

از کدامين تمدن می‌گوييد

بهزاد خوشحالی

نگاهی کوتاه به آمار بیکاری سالیانه در استان‌های ایران

بهزاد خوشحالی

شايد بيرقی ديگر بسازم سرخ و زرد و سياه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید