به جرم “کرد بودن” متهم هستی حتی اگر عکس آن ثابت شود

February 17, 2011 3 Mins Read
256 Views
به جرم کورد بودن