جماعتی نشسته بودند و …

فارسی یادداشت

جماعتی نشسته بودند و از “فاشیسم” و “سوسیالیسم” و “کمونیسم” و “راسیسم” و “رادیکالیسم” و “دمکراسی” برای مردم سخن می گفتند. پیرمردی از میان جمعیت برخاست و گفت:
“لطفا فکری هم برای درد “روماتیسم” من بکنید”….

Related posts

اصول ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

ئاوییەر

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

صفحه ای دیگر- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آینده

بهزاد خوشحالی

بەرژەوەندی تاک و حێزب و خۆم، ئەکەم بە قوربانی بستێک خاکی نیشتمان

بهزاد خوشحالی

زلزله روی خواهد داد و آوارهای آن، بر سرت فروخواهند ریخت

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

با “تو” کنار نیامدم

بهزاد خوشحالی

کردها در ترکیه، گذار از “چگونه باید ماند؟” به “چه باید کرد؟”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید