حقیقت، زبان مشترک

تحلیل دیدگاه

قاضی محمد و جمهوری در آینه‌ی اسناد

حقیقت، زبان مشترک انسان است و انسانیت نیز با حقیقت طلبی و حقیقت خواهی معنا پذیر می‌شود. به همین خاطر زبان انسانهایی که در راه حقیقت، جان بخت کرده یا به شکنجه و آزار و سختی گرفتار آمده‌اند از مرزهای تاریخ و زمان و مکان می‌گذرد.
٢ی ڕێبەندان “ڕۆژی نەتەوەیی کورد” پیرۆز

تضویح: این تصویر برشی از طرح جلد کتاب”قاضی محمد و جمهوری در آینه ی اسناد” است که گرافیک آن، کار دوست و برادر بزرگوارم مجتبی م.و است که اکنون به همراه همسرش سمیرا پس از سالها تحمل مشکلات، در هلند و در یکی از کامپ ها منتظر گرفتن پناهندگی است. مجتبی همدانی بود اما چنان در کردستان و کرد ذوب شده بود که این طرح را پس از یک مکالمه ی کوتاه تلفنی برای کتاب آماده کرد.

Related posts

چرا اپوزیسیون ایرانی در برابر مساله‌ی کرد سکوت اختیار می کند؟

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل-بخش اول

پیش از تشکیل جبهه، دشمنی‌ها را به دوستی تبدیل کنید

بهزاد خوشحالی

چرا ایران به سوی جنگ داخلی می رود؟

بهزاد خوشحالی

کردها و مدیریت بین المللی بحران

بهزاد خوشحالی

شاخص های رهبری سازمانی در حيات سياسی شهيد فوئاد مصطفی سلطانی

بهزاد خوشحالی

“هویت ملی”، تضمین تصور “فرد” به عنوان “عضو اجتماع ملی”

بهزاد خوشحالی

نقد گذشته به معنای نفی آن نیست

بهزاد خوشحالی

خود تخریبی و “ما”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید