درد دلی از جنس نیمه شب

فارسی یادداشت

“راسل” می گوید: “آن قدر اشتباه در جهان برای انجام دادن هست که نتوان یک اشتباه را دوبار تکرار کرد”. اما یکی از اشتباهاتی که ما کردها، ده ها بلکه صدها بار مرتکب شده ایم – و اکنون می توان به جرات گناه و شاید هم جنایتش خواند- تفرقه، چند دستگی و دشمنی با هم است. راسل گفتنی کاش از این اشتباه می گذشتیم و اشتباهی دیگر را می آزمودیم….
این پرچم سال هاست به خاطر اشتباهات تکراری ما، همچنان چشم انتظار برافراشته شدن در سراسر سرزمینمان است…. دیگر بس نیست؟

Related posts

انتخابات پارلمانی حکومت حريم کردستان، نمايش يک انتخاب(ات) دموکراتيک

بهزاد خوشحالی

سکوت

بهزاد خوشحالی

برای همه‌ی کارگران جهان و برای “صديق فايقی”

بهزاد خوشحالی

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

از یکدیگر گریزانیم چون از خوشبختی می‌ترسیم

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش پايانی)

بهزاد خوشحالی

به جرم “کرد بودن” متهم هستی حتی اگر عکس آن ثابت شود

بهزاد خوشحالی

یادداشتی کوتاه بر مباحث کنگره ی اول کومه له

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید