در تلاش برای تشكيل ائتلاف

تحلیل دیدگاه فارسی

موضوع:جبهه ي ملي كردستان

توضیح مدل مزیت ملی براساس الگو در نظریه ی مزیت ملی،6عامل،دارای تاثیر و تاثر متقابل هستند که با تعامل،در نهایت مدل مزیت ملی را تشکیل می دهند:
1.شرایط عوامل:
شامل:
-منابع انسانی
-منابع فیزیکی
-منابع علمی و تکنولوژیک
-منابع سرمایه ای
-زیر ساخت ها

2.شرایط مطالبات:
شامل:
-ترکیب مطالبات(خواست ها يا تقاضاها)
-اندازه و الگوی جبهه ی ملی
-هدایت مطالبات به سوی اندیشه و عمل در داخل و خارج

3.متغیرهای وابسته و پشتیبان:
شامل:
-تاثیرات کمّی
-تاثیرات کیفی
-تاثیر سطح عملیات بر آلترناتیوهای رقیب
-تاثير هماهنگی و همنوایی
-ایجاد فرصت برای تحرّک افقی و عمودی

4.راهبردها و ساختار:
شامل:
-دستیابی به تعامل بالا و همگرایی کامل جهت حضور در تمامی عرصه ها(داخلی و بین المللی)
-شناسایی و آماده سازی تاکتیک های موثر
-شناسایی و آماده سازی تکنیک های موثر(با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی)
-هماهنگی تکنیک و تاکتیک
-عملیاتی کردن و اجرا
-پیش بینی و بررسی بازخوردهای احتمالی(بسیار مهم)

5.فرصت(بسیار مهم):
-انعطاف پذیری ساختار به منظور آمادگی برای روبرو شدن با شرایط “تغییرات شدید”
-آمادگی برای شرایط ناگهانی و ارائه ی راهکارهای پیش بینی شده به منظور اجتناب از غافلگیری
-آمادگی برای مواجهه با تغییرات عمده در سطح بین الملل
توضیح:اگرچه شرایط بین المللی در سطح میانه و کلان(منطق ای و جهانی) به نسبت از ثبات بیشتری برخوردار است اما نباید گزینه های احتمالی را از نظر دور داشت
-تلاش برای عبور از دوران گذار با حداقل کردن هزینه ها

6.دولت به عنوان آلترناتیو دولت در شرایط گذار:
برای:
-اعمال سیاست های خرد،میانه و کلان(داخلی،منطقه ای و بین المللی)
-سیاستگذاری
-استاندارد سازی
-تبدیل به پروژه ی عمیاتی
-اجرا
به منظور:
-تاثیر بر تمامي ساخت ها
-دستیابي به تمرکز بالا در عین کثرت(پیشنهاد ائتلاف مندرج در طرح پیشین)
-تاثیر بر محط سیاسی دخلی،منطقه ای و بین الملی
-اتخاذ رفتار ویژه(و در صورت لزوم، متفاوت) در نقطه ی صفر بحران برای دستیابی به حداکثر فایده

پیشنهاد ساختار دولت به عنوان آلترناتیو:
1.ایده سازی هدف با محوریت دولت نگر (به مثابه دولت ائتلافی در ساختارهای سیاسی مستقل)
2.تشکیل دولت-پارلمان با هدف سیاستگذاری(تدوین شبه قانون اساسی در حداکثر21ماده و الزام به اجرا توسط اعضای مشارکت کننده در ائتلاف
یک پیشنهاد برای ساختار دولت-پارلمان:
1.از هر حزب فعال در ائتلاف،5الی 7نفر + 7تا 9نفر از نخبگان داخلی و مقیم یا مستقر در خارج از ایران
2.اعلام رسمی تشکیل دولت-پارلمان
3.تدوین شبه قانون اساسی
4.انتخاب سخنگوی موقت دولت-پارلمان
5.مشروعیت بخشی به دولت پارلمان به عنوان سخنگوی واقعی ملت

توضیح: این نوشته قبلا با نام مستعار ” نیکروز کردستانی” در برخی سایت ها منتشر شده بود

در تلاش برای تشكيل ائتلاف

Related posts

چرا حرکت ما به سوی آینده گم شده است؟

بهزاد خوشحالی

ویرانه

بهزاد خوشحالی

چه شد که ما، “ما” شدیم؟

بهزاد خوشحالی

نه حق جنگ داریم نه حق صلح

بهزاد خوشحالی

آيا از ميان دو راه، يکی را بايد انتخاب کرد؟!

بهزاد خوشحالی

کینه‌ای که نفرت زایید

بهزاد خوشحالی

انتخابات ریاست جمهوری در ایران – برنامه روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

خشونت، ترور، تروریسم و تروریسم دولتی

بهزاد خوشحالی

هدف

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید