رهایی

فارسی یادداشت

…اگر سلطه با عناصر منفی، ممنوعیت، سانسور، انکار، زندان و، نابودی، نظریه ی خود را برای “نه” گفتن، عملی می سازد، ما، با “نه گفتن” به این مکانیسم عظیم، نظام آزادی خود را بنیان خواهیم گذارد، قدرت, اعمال می کند، ما, عمل خواهیم کرد، قدرت سرکوب خواهد کرد، ما, به پا خواهیم خاست، او سرکوب را در قالب آشکارترین واژگان به زبان می آورد، ما, آزادی را در اندیشه ی بی پرده ترین کلمات, فریاد خواهیم زد، او قدرت اعمال شده اش را آشکار می کند، ما, اراده ی حامل آزادی را به رهایی پیوند خواهیم زد، او زمان و مکان، اکنون را سرکوب می کند، ما اندیشه و امکان، آینده را جابجا خواهیم کرد، او بی قاعده رفتار می کند، ما رهایی بخشی را روش مند خواهیم ساخت، او فرزند اسارت و سرکوب است، ما, نوه ی آزادی و رهایی… من و تو، ما، در این آوردگاه عظیم سرکوب- مبارزه، نظام آزادی همیشگی خود را بنیاد خواهیم ساخت،…، این را تاریخ به ما می گوید، داده های تاریخی به سود ما، داده های تاریخی به سود ماست…

Related posts

جمهوری اسلامی ایران به مثابه نظام سلطه

بهزاد خوشحالی

روشنفکری و برخی روشنفکران ما

بهزاد خوشحالی

نمی‌بینی

بهزاد خوشحالی

دلایل شکست رئال از بارسلونا و درس‌هایی آموزنده برای “ما”

بهزاد خوشحالی

“تو نمی‌توانی به اراده دیگران زندگی کنی، باید خودت تصمیم بگیری”

بهزاد خوشحالی

“هنجارمندی جهان”، موثرترین حفاظ در برابر جنایت های تمامیت خواهی جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

شاید یک چرنوبیل (ایرانی) تا فروپاشی

بهزاد خوشحالی

مارپيچ دائمی قدرت

بهزاد خوشحالی

سلطه‌گری و جنايت تو

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید