زنان در نظام های تمامیت خواه بزرگترین قربانیان هستند.

فارسی یادداشت

چون ساختار اجتماعی و اخلاقی، چنان درهم فرو میریزد که حتی روابط جنسی نیز دیگر نه برای “لذت” بلکه به “ابزاری در خدمت قدرت” تبدیل می شود.
ب-خ
6/5/2015

Related posts

این جمله را بسیار شنیده‌ایم

بهزاد خوشحالی

بەرەو دەوڵەتی ئەلەکترونیکی کوردی/ To Kurdistan egovernment

بهزاد خوشحالی

اصول ناسيوناليسم دمكراتيك در كرديسم

بهزاد خوشحالی

سياست اتميزه سازی جامعه، شمشير دولبه‌ی نظام های تماميت‌خواه

بهزاد خوشحالی

به کدامين سو؟!….

بهزاد خوشحالی

اپوزیسیون ایرانی و چالش سه سازه

ویرگول، کاما، زندگی

بهزاد خوشحالی

برنامه ریزی اقدام (يک نمونه برای تدوين مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال و غلبه بر بحران در مواجهه با ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي)

بهزاد خوشحالی

مستندهای مجازی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید