سرانجام خود را به صلیب عشقت خواهم کشید

فارسی گزینه گویی

سرانجام خود را به صلیب عشقت خواهم کشید
در “جلجتای” “آبیدر” نامِ شهر آرزوها
باشد که تو
با دیدن این کالبد آویخته بر ژوانگه عشق و آزادی
اندکی از بار سنگین این ذره ذره شدن را
بر دوش کشی
در آغوش کشي
شاید این گونه بتوان
جهان واقعی را پشت سر گذارد و
به جهان تو
جهان حقيقت پای نهاد…
(ب.خ)

Related posts

تحولّات خاورمیانه و نظریه ی بازی ها

بهزاد خوشحالی

“راه بی برگشت”

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک (enationalism)

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه(بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

تا زيندووم له ڕيشه دانابڕێم/ تا زنده هستم از ريشه نخواهم بريد

بهزاد خوشحالی

سلطه گران واقعی

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

مقدمه ای برای ورود به “نظریه ی نبرد نامتقارن”

بهزاد خوشحالی

خط سوم (بخش پايانی نيست تازه ابتدای راه يک ملت است)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید