سرانجام خود را به صلیب عشقت خواهم کشید

فارسی گزینه گویی

سرانجام خود را به صلیب عشقت خواهم کشید
در “جلجتای” “آبیدر” نامِ شهر آرزوها
باشد که تو
با دیدن این کالبد آویخته بر ژوانگه عشق و آزادی
اندکی از بار سنگین این ذره ذره شدن را
بر دوش کشی
در آغوش کشي
شاید این گونه بتوان
جهان واقعی را پشت سر گذارد و
به جهان تو
جهان حقيقت پای نهاد…
(ب.خ)

Related posts

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(3)

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو، مبارزی برای همه ی دوران

بهزاد خوشحالی

زلزله روی خواهد داد و آوارهای آن، بر سرت فروخواهند ریخت

بهزاد خوشحالی

چالش‌های ملی و “دوران توازن ناپايدار”

بهزاد خوشحالی

علم بهتر است یا ثروت….

بهزاد خوشحالی

“اتحاد برای دمکراسی” یا حربه‌ای برای “تمامیت خواهی”

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آنها(3)

بهزاد خوشحالی

واحد 400 سپاه قدس

بهزاد خوشحالی

33 اصل طلایی جنبش نافرمانی مدنی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید