سپاسی تایبەت بۆ کەیوان گیان

کوردی گزینه گویی

بو بێهزاد خوشحالی
كاتێ بيرم له رابردوو ئەكرد
ئاسكی خەيالم، وێل و سەرلێشێواو
ئەگەرا به دووای دەنگێ
نه، نه دەنگ نەبوو،
هاوار بوو
نه هاواريش نەبوو،
زريانێكی ياخی بوو!
ئاوس به دوو كورپەی
” ئەوين و ئازادی ”
ژان گرتوو، روو له شەوەزەنگ
چەپكێ تيشكی كردوو به قەلەم و
سوێندی ئەخوارد به ژواني و ئەيكوت:
له ژوانی ئەوينێكدا
پەيمان تازه ئەكەينەوه
بو رزگاری كوردستان
هەوراز دەبڕين و ناگەرينەوه

( كەيوان – زستانی 1390 – سنه )

Related posts

نورباران مرگتان باد

بهزاد خوشحالی

فريب بيهوده

بهزاد خوشحالی

ئاوییەر

بهزاد خوشحالی

لەبیرتە؟

بهزاد خوشحالی

بعضی چيزها

بهزاد خوشحالی

بَرایِ کَسی که هَرگِز اَهلی نَشُد.

بهزاد خوشحالی

چشيدی؟

بهزاد خوشحالی

هنگامی که بهترین تعلقات و …

بهزاد خوشحالی

به خود وانهادن

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید