شیوه‌ای بنیادین، اساسی و قانونمند برای دستیابی به بهبود در بهره‌وری سازمان‌ها و احزاب

تحلیل فارسی

“5 S”مجموعه فعالیتهایی است که در قالب یک نظام فرهنگی- مدیریتی صورت می گیرد و بر ایجاد و حفظ محیطی سامان یافته ، تاکید می کند. ” S 5″ شیوه ای بنیادین، اساسی و قانونمند برای دستیابی به بهبود در بهره وری سازمان ها و احزاب است که در نهایت به آمادگی برای دگرگونی، راهبری و “تغییر فرهنگ” منجر خواهد گشت.
با استفاده از این مدل می توان، سیاست هایی گام به گام برای دگرگونی در فضای سیاسی و اجتماعی به منظور “هدف گذاری تغییر” انجام داد. همچنین با فهرست کردن عوامل و نتایج حاصل از به کارگیری “پنج اس”، می توان در به کارگیری و عمیاتی سازی آن در سازمان ها و احزاب سیاسی بهره گرفت

Sort کردن
شناسایی بهترین حالت
مشخص کردن مجموعه گام ها
چه ابزارهایی به کار می آیند؟
مشخص کردن منطقه کاری
مشکلات سورت نکردن
ناتوانی
پراکندگی
حذف و اضافه
تغییر مثبت کمتر
تغییر منفی بیشتر
طولانی شدن دوره ی اقدام

سری کردن(Set in order)
قرار دادن هر چیز در جای خود
توصیف مرحله یا مراحل پیشین به منظور تکرار نکردن گذشته
شناسایی گزینه های قابل طرح دیگر

روشن کردن(Shine)
برنامه ریزی برای تولید محیط پاک
تضمین ایمنی و اعتماد
تعیین مسوولیت هر منطقه
دوره ی زمانی چگونه باید باشد؟
اقدام در چه زمانی باید انجام پذیرد؟
توسعه ی قابلیت در دسترس بودن

استاندارد سازی(Standardize)
تمرکز روی موضوع به طور کامل
فراموش نکردن نقاط حساس
تهیه ی جدول زمانی با توجه به تمامی عناصر
برچسپ گذاری شرح اقدامات
برچسپ گذاری زمان اقدامات
تعریف “چشم حساس”

خودنظمی(Sustain)
خودنظمی
نگهداشت
تعریف یک شیوه ی کامل(اندیشه، الگو، عمل) برای غلبه بر ذهن ها و قلب ها
مجموعه ی این پنج عامل که 5S نامیده می شود، در نهایت به آمادگی برای دگرگونی و تغییر فرهنگ سازمان ها و احزاب منجر خواهد گشت.
نتایج
مردم بر اثر آموزش، مفاهیم واحد را درک می کنند
مردم بر اثر آموزش، فنون واحد را می فهمند
مردم احساس می کنند که نیازهایشان شناخته شده است
مردم احساس می کنند که نیازهایشان به عمل درآمده است
هزینه ها به حداقل کاهش می یابند
احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به حداقل می رسد
فرآیندها در کمترین زمان به انجام می رسند
ایمنی و امنیت به حداکثر می رسند
عناصر کلیدی رسمیت پیدا می کنند
10. چرخه ی تغییر کامل می شود

Related posts

جنایت هنگامی سیستماتیک می شود

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک (enationalism)

بهزاد خوشحالی

فیس بوک بزرگترین عرصه برای نبرد نامتقارن است (در گفت و گو با آسو نیوز)

بهزاد خوشحالی

نوروز

بهزاد خوشحالی

رهایی

بهزاد خوشحالی

آسمانی از ستارگان را گریسته‌ایم اما

بهزاد خوشحالی

قابل توجه احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

“روح ملی” یگانه صورت “خودآگاهی” است

بهزاد خوشحالی

نوروز، به نام کردستان، به کام کردها

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید