صفحه ای دیگر- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آینده

تیشک تی‌ڤی فارسی ویدیو

برنامه ی: صفحه ای دیگر – تیشک
موضوع: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آینده
با حضور: چکو رحیمی _ بهزاد خوشحالی
۱ مرداد ۱۳۹۰ _ July 23, 2011

بخش نخست:

بخش دوم:

بخش سوم:

بخش چهارم:

 

Related posts

آزادگی

بهزاد خوشحالی

دكترين اوباما، سه محور، 8هدف، چند نكته

بهزاد خوشحالی

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

“کرد ستيزی رسانه‌ای” و “وظيفه‌گرايی کنشگر”

بهزاد خوشحالی

کردها و يک مسووليت ديگر

بهزاد خوشحالی

ایران، غولی با سر گِلی؟

بهزاد خوشحالی

به کدامين سو؟!….

بهزاد خوشحالی

نظم مستقر و مخالفان، یک نگاه شناختیک

بهزاد خوشحالی

بر ما ببخش

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید