قصه از حنجره‌ای است که گره خورده به بغض

فارسی گزینه گویی

قصه از حنجره ای است که گره خورده به بغض
یک طرف خاطره ها
یک طرف فاصله ها
در همه ی آوازها حرف آخر زیباست
حرف “ما”، دیدن پرواز این “ملت” در فرداها
دیدن پرواز این “ملت” در فرداهاست….

Related posts

تحولات سوریە و استراتژی‌های جهانی و منطقەای – برنامەی روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

درضرورت “نمادسازی” از فعال حقوق بشر کرد در اروپا و آمریکا

بهزاد خوشحالی

شعار محدود

بهزاد خوشحالی

کردستان به مثابه “یک سیستم باز”، احزاب کردستانی به عنوان “زیرسیستم” (یک تحلیل سیستمی)

بهزاد خوشحالی

ناآگاهی آگاهانه

بهزاد خوشحالی

شايد…

بهزاد خوشحالی

نه حق جنگ داریم نه حق صلح

بهزاد خوشحالی

تحلیل از وضعیت کنونی ایران – گفتگوی با خبرگزاری دجله (ترجمه‌ی فارسی)

بهزاد خوشحالی

برنامه ی ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید