لرستان، کرمانشاه، کردستان، بالاترين نرخ بيکاری در ايران

تحلیل فارسی یادداشت

جوانان ۶۷ درصد جمعيت بيکاران را تشکيل مي دهند
مرکز آمار ايران: در پاييز امسال، استان لرستان با نرخ بيکاری ۲۰.۶ درصد، بالاترين نرخ بيکاری در کشور را داشته است. استان کرمانشاه با نرخ بيکاری ۱۸.۸ درصد و استان کردستان با نرخ بيکاری ۱۵.۶ درصد پس از اين دو استان، بيشترين نرخ بيکاری را داشته اند.
بر اساس اين گزارش، جوانان ۶۷ درصد جمعيت بيکاران را تشکيل مي دهند
منبع: مرکز آمار ايران

Related posts

مارکسیسم و مساله ی ملی

بهزاد خوشحالی

نفرت – عشق

بهزاد خوشحالی

کلمه‌ی حقی که باطل از آن خواسته می‌شود

بهزاد خوشحالی

مشروعیت و مشروعیت سیاسی (مطالعه ی موردی،کشورهای نفتی خاورمیانه)

بهزاد خوشحالی

تشخيص مراتب عشق

بهزاد خوشحالی

“کيان کشور در خطر است”

بهزاد خوشحالی

کینه‌ای که نفرت زایید

بهزاد خوشحالی

قاسملو، مبارزی برای همه‌ی دوران

بهزاد خوشحالی

آويخته

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید