ماهی ها چقدر اشتباه می کنند!

فارسی گزینه گویی

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند! قلّاب، علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ می دهند؟…آزمون زندگی ما، پر از قلّاب هایی است که هنگامی اسیر طعمه اش می شویم تازه می فهمیم ماهی ها بی تقصیرند! حسادت، کینه، خشم، انتقام، ترس، شهوت، خیانت…من اسیر کدامین طعمه خواهم شد؟ سرزمین من! دانشی عطا فرما تا از کنار قلّاب ها بگذرم، شاید دیگر فرصتی برای پاکی دریا نباشد.

Related posts

سرزمينم!

بهزاد خوشحالی

چه قدر وحشت دارم

بهزاد خوشحالی

گفتگو با “کوردستان میدیا” سامانه‌ی رسمی حزب دمکرات کردستان ايران دربارەی جنگ سه ماهەی کردستان

بهزاد خوشحالی

روزها و روياها

بهزاد خوشحالی

ادعاها و دلسوزی‌هایتان را هیچکس – حتی خودتان – باور نمی‌کند

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو، مبارزی برای همه ی دوران

بهزاد خوشحالی

عقل و قلب

بهزاد خوشحالی

دست تقدیر يا شست تقدیر؟

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید