مذاکره بە لحاظ حقوقی به چند منظور صورت می‌گیرد:

دیدگاه فارسی یادداشت

– تثبیت وضع موجود
– ایجاد توازن قوا
– تغییر وضعیت موجود
-تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه ها یا هماهنگی منافع
توضيح: کامنت يکي از دوستان من در ف.ب که کارشناس ارشد حقوق هستند و در آزمون دکتري ستاره دار شده اند. به نکات بسيار مهمي اشاره کرده اند. لطفا دقت فرماييد….

Related posts

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

واحد 400 سپاه قدس

بهزاد خوشحالی

آب خواهیم شد

بهزاد خوشحالی

مشروعیت و مشروعیت سیاسی (مطالعه ی موردی،کشورهای نفتی خاورمیانه)

بهزاد خوشحالی

شايد…

بهزاد خوشحالی

چرا حرکت ما به سوی آینده گم شده است؟

بهزاد خوشحالی

برای سما شاملو

بهزاد خوشحالی

چرا آنها را جاش نمی دانم؟ آنها بردگان روانی هستند

هر جنبش ملی گرایانه باید به دنبال استقلال باشد

دیدگاه خود را بنویسید