مذاکره بە لحاظ حقوقی به چند منظور صورت می‌گیرد:

دیدگاه فارسی یادداشت

– تثبیت وضع موجود
– ایجاد توازن قوا
– تغییر وضعیت موجود
-تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه ها یا هماهنگی منافع
توضيح: کامنت يکي از دوستان من در ف.ب که کارشناس ارشد حقوق هستند و در آزمون دکتري ستاره دار شده اند. به نکات بسيار مهمي اشاره کرده اند. لطفا دقت فرماييد….

Related posts

و “روژههHلات”، چون نگینی بر تارک جهان خواهد درخشید

بهزاد خوشحالی

آويخته

بهزاد خوشحالی

نگاهی به اعتراضات اخیر؛ قطبی شدن، شکاف نسلی، قطع اینترنت

بهزاد خوشحالی

یەکگرتنەوە

بهزاد خوشحالی

شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی، فرصت ها و تهدیدها

بهزاد خوشحالی

راه جدای کوردها

ممکن است دیر بشود اما دروغ نمی‌شود.

بهزاد خوشحالی

چرا آنها را جاش نمی دانم؟ آنها بردگان روانی هستند

پایان انحصار دوگانه احزاب سنتی در کردستان عراق – رادیو زمانە

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید