“مقاومت مشروع”، حق مسلم ماست

فارسی یادداشت

در مقدمه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده است که باید حقوق مصرح در این اعلامیه رعایت شود تا بشر برای تحقق آن، مجبور نشود دست به سلاح ببرد:
“حقوق بشر باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد تا اینکه بشر به عنوان آخرین راه چاره، ناگزیر از قیام علیه خودکامگی و سرکوب نشود”….
وجدان نوع بشر در بی توجهی و نادیده انگاشتن حقوق بشر، ناگزیر از عصیان است.
“مقاومت مشروع”، حق مسلم ماست. حقوق بشر می گوید….

Related posts

كردها و تعامل آيينی با يكديگر

بهزاد خوشحالی

ضرورت تشکيل”جنبش” در غياب رسمی “احزاب” در مناطق کردنشين ايران

بهزاد خوشحالی

“مهندسی ذهن” و “مهندسی روح”

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش دوم و پایانی

بهزاد خوشحالی

نگرانی‌ها برای چیست؟

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

یادداشت

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی جمهوری اسلامی و اقدام مدنی(بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

مقاومت مدنی مريوان، آزمون تئوری در عمل

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید