“من” بزرگترین مصیبت هاست

دیدگاه فارسی

اگر همه بپذیریم نقطه هایی روی محیط یک دایره هستیم و شعاع هایی که نقاط را به مرکز دایره وصل می کنند؛ همچنین باور کنیم که استثنایی در این مورد وجود ندارد بیشتر راه آزادی را رفته ایم.
منظور از همه، فرد و جامعه و سازمان است، بدون استثنا
هیچ فرد و گروه و سازمانی در مرکز جهان قرار ندارد
پذیرفتن این حقیقت، دشوارترین مرحله ی شروع است….

Related posts

ممنوعیت آموزش به زبان مادری با نگاه به نظریه چارچوب رابطه ای

بهزاد خوشحالی

نقد گذشته به معنای نفی آن نیست

بهزاد خوشحالی

محاکمه، صدور و اجرای حکم با فرزندان ملت

بهزاد خوشحالی

تازگی‌ها بخشنامه زده‌اند:

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی یا “نسل کشی فرهنگی” ملیت‌ها

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(6)

بهزاد خوشحالی

تروریسم یا ضد تروریسم

برای كردها، آزادی بالاتر از هر چيزی است

بهزاد خوشحالی

تەنیا یەک ڕێگە ماوە…

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید