“من” بزرگترین مصیبت هاست

دیدگاه فارسی

اگر همه بپذیریم نقطه هایی روی محیط یک دایره هستیم و شعاع هایی که نقاط را به مرکز دایره وصل می کنند؛ همچنین باور کنیم که استثنایی در این مورد وجود ندارد بیشتر راه آزادی را رفته ایم.
منظور از همه، فرد و جامعه و سازمان است، بدون استثنا
هیچ فرد و گروه و سازمانی در مرکز جهان قرار ندارد
پذیرفتن این حقیقت، دشوارترین مرحله ی شروع است….

Related posts

یەکگرتنەوە

بهزاد خوشحالی

ملتهای تحت سلطه و اهمیت هویت سازی الکترونیک

بهزاد خوشحالی

“موصل” در محاصره‌ی کردها است

بهزاد خوشحالی

فصل قلم هم کم کم تمام

بهزاد خوشحالی

نگاهی کوتاه به آمار بیکاری سالیانه در استان‌های ایران

بهزاد خوشحالی

به مناسبت 26 آذرماه “روز ملی پیشمرگ کردستان” (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

كولونياليسم فرهنگی و جامعه سازی شاهدانه‌ای/ اعتیاد در کردستان به کجا می‌رود

بهزاد خوشحالی

گفتاورد “تحريم فعال” و توضيح يک نکته

بهزاد خوشحالی

راه جدای کوردها

دیدگاه خود را بنویسید