نفرت – عشق

Related posts

احزاب مدرن و ویژگی های آن(1)

بهزاد خوشحالی

پێشمەرگایەتی

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش چهارم

بهزاد خوشحالی

گسست “عاطفه‌ی مشترک”، یک آسیب جبران ناپذیر

بهزاد خوشحالی

آن خانه دور است

بهزاد خوشحالی

به صدای اجدادت پشت کن

بهزاد خوشحالی

چگونه رسانه های اجتماعی بر یک جامعه دموکراتیک تاثیر می گذارند؟ 

تقسيم بندی دمكراسی های نوين بر اساس دو مفهوم “مشاركت” و “آگاهی” نزد شهروندان

بهزاد خوشحالی

زیبای سرزمین من!

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید