نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(4)

تحلیل دیدگاه فارسی

شيخ عز الدين حسيني :ما آزاديخواه هستيم نه تجزيه طلب.
تجزيه طلبي و نفاق را محكوم مي‏كنيم.

حضرت آيت الله شيخ عز الدين حسيني امام جمعه مهاباد در بيانيه‏اي ضمن رد اظهارات پاره اي از دشمنان وطن پيرامون نجواهاي مطرود تجزيه طلبي، احترام به نيروهاي مسلح و اتحاد اين نيروها و مردم را خواستار شدند. متن بيانيه امام جمعه مهاباد بدين شرح است:
اي كسانيكه ايمان آورده‏ايد خدا و رسول را خيانت مكنيد و به امانات خود خيانت نورزيد در حاليكه زشتي و عاقبت آن را ميدانيد.(امانات رتمام حقوق مادي و معنوي و ملي رادربر ميگيرد.)هموطنان گرامي، مبارزه حق طلبانه ملت تحت ستم و استبداد و ديكتاتوري ايران بخ مرحله واپسين خود را به معناي سرنگوني رژيم ديكتاتوري ايران نزديك مي‏شود اگرچه مبارزه راه بس طولاني را در پيش دارد و تا از بين بردن ظلم و ساتم ادامه خواهد داشت. لذا در اين لحظه حساس ما ماردم شهر مهاباد همانطوري كه كشتار بيرحمانه رژيم استبدادي را چه در كردستان و چه در نواحي ديگر ايران محكوم نموده‏ايم، اكنون نيز به مبارزه حق طلبانه خود همگام با ساير مردم ايران ادامه خواهيم داد و اين اتهامات عبث و بيوده و نارواي دشمنان فرصت طلبان را مبني بر تجزيه طلبي و از دست رفتن استقلال ايران به شدت محكوم نموده و دوش به دوش برادران و خواهران خود در اقصي نقاط كشور به مبارزه جهت بدست اوردن آزادي و عدالت اجتماعي و حقوق حقه خود ادامه و دست برادران و خواهران مبارز خود را به گرمي فشرده و هرگز آنرا رها نخوهيم كرد در اين شرايط حساس، دشمن براي ايجاد نفرقه در صفوف مردم براي توجيه توطئه‏هاي خيانت كارانه و ضد مردمي‏خود تاكنون بارها تلاش نموده است كه جنبش اصيل و سرتاسري ما را كه عموم طبقات و اقشار مختلف مردم مسلمان ايران در آن شركت داشته‏اند رنگ و بوي ناسيوناليستي تنگ نظرانه و تجزيه طلبانه بدهد و احتمالا ويژگيهاي جنبش ما را به صورت برگ برنده‏اي در مقابل ديگر نيروهاي مترقي و آزادي خواه ضد ارتجاع و امپرياليسم قرار دهد بدين ترتيب نقشه‏هاي پليد خود را عملي سازد. لذا مجددا تاكيد مي‏شود كه جنبش اصيل ما جنبشي ضد ارتجاعي و ضد امپرياليستي است نه تجزيه طلبانه.«ما آزاديخواه هستيم نه تجزيه طلب نيستيم»در ضمن با فروريختن روز افزون دژهاي استبدادي و ديكتاتوري در اين لحظات حساس تاريخ مارزات همانطوريكه قبلا نيز از سوي يات عزام اعلام شده بار ديگر اين نكته را تاكيد نموده كه ارتشيان مردم برادران ما هستند بنابراين انتظار دادر ضمن حفظ هوشياري از هرگونه حمله به مؤسسات نظامي و دولتي و خصوصي،خصوصا برخورد با برابردان عزيز ازتشي و ماموران انتظامي‏خودداري شود و همچنين از برادران ارتشي و قواي انتظامي و نيز انتظار دارد كه از برخورد با غير نظاميان و برادركشي و تير اندازي بر روي خوارهان و برادران خود جدا خودداري نمايند)و ملت مسلمان آزاديخواه ايران بايد بدانند كه چنين اقداماتي عليه برادران ارتشي و انتظامي از سوي ملت نخواهد بود و توطئه خطرناك رژيم ديكتاتوري است كه تنها دستگاه فاسد و ارتجاع و ضد مردم از ان سود خواهند برد و به ضرر جنبش نردم آزاديخواه و مسلمان ايران تمام و از طرف جامعه رذوحانيت مبارز مهاباد، امام جمعه شهرستان مهاباد -سيد عز الدين حسيني(اطلاعات3/11/1357)
استقلال براي ايران و خودمختاري براي كردستان
در خلال اين مدت كردها شيخ «عزالدين حسيني» را بعنوان سخنگوي خود در جريان مذاكره با دولت برگزيده اند.خبرگزاريها بنقل از حسيني گزارش دادند:‍”اگر دولت با پيشنهاد اعطاي خودمختاري به كردستان موافقت نمايد ما با هيچ چيز ديگر موافقت نخواهيم كرد”. «محمد مكري» كه هيأت تحت سرپرستي وي در جريان بازديد از كردستان مورد استقبال مردم قرار گرفت اقرار كرد كه مردم در عين حال كه از آيت الله خميني حمايت مي‏كردند شعارهايي چون «استقلال براي ايران، خود مختاري براي كردستان» مي‏دادند.نمايندگان آيت الله اشاره كردند كه امكان زيادي وجود دارد كه كردها كنترل كشاورزي و توسعه اقتصادي منطقه خود را به دست گيرند.
مكري به نياز شديدي كه به يك ارتش مقتدر و تابع دولت مركزي وجود دارد، اشاره كرد كه بتواند از مرزهاي كشور خود پاسداري كند. او از جلال طالباني رهبر طايفه مستقر در عراق بعنوان طرفدار ايران و «حزب دموكرات كردستان ايران» نام برد.
امام جمعه مهاباد ديروز اعلام كرد كه وي از هيچگونه شورش توسط كردهاي عراقي تحت رهبري جلال طالباني آگاهي ندارد. او هشدار داد كه افراد مشكوك در مرز ايران، عراق و تركيه ناآرامي‏هايي برانگيخته‏اند، اما هيچيك از آنها از پيروان «جلال طالباني» نيستند. او گفت: «نيروي امپرياليستي مي‏خواهند از طريق بسط شايعات مربوط به تجزيه طلبي، در اين منطقه آشوب بپا كنند. ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي عادي،تضمين حقوق ملي، مذهبي، سياسي و آزادي‏هاي اجتماعي در ايران هستيم. كردها هيچگاه خواهان تجزيه كردستان نبوده و نخواهند بود. رهبران مذهبي كرد هميشه همگام با ساير مردم ايران با امپرياليسم و رژيم اختناق شاه مبارزه كرده‏اند». حسيني گفت وي با داريوش فروهر ملاقات و مذاكره كرده است و صورتي مشتمل بر هشت تقاضا را به وي تسليم داشته است.حسيني اضافه كرد كه وي با وزير كار و امور اجتماعي به نوعي تفاهم دست يافته‏اند و فروهر به او وعده داده است كه اين خواستها مورد مطالعه كابينه قرارگيرند. حسيني تصرف پادگانهاي نظامي را تكذيب كرد و اعلام داشت “اين شايعات از آنجا سرچشمه مي‏گيرد كه عده‏اي از نيروهاي انقلابي،نيروهاي وفادار به شاه سابق را خلع سلاح كرده‏اند». او به اين نكته اشاره كرد كه «فرمانده جديد پادگان مهاباد «سرهنگ زره پوش» خود يكنفر كرد است و از سوي دفتر رئيس ستاد به اين سمت برگزيده شده است و در حال حاضر بدون هيچگونه مشكلي امور پادگان را انجام مي‏دهد».
حسيني گفت كه خود وي به اتفاق يكي ديگر از رهبران مذهبي به پادگان رفته و با سربازان سخن گفته است و فعلاً هيچگونه مشكلي در پادگان وجود ندارد. حادثه‏اي نيز كه در آنجا بوقوع پيوست موضوعي داخلي و نظامي بود.از سوي ديگر سخنگوي هيأت اعزامي «امام خميني» به كردستان، امروز گفت: «آنچه بعنوان شورش كردها در جرايد منتشر شده در واقع با مقداري مبالغه همراه بوده است». وي گفت: «كردهاي ايران، همه رهبري امام را قبول دارند، حتي طالباني نيز در اين جهت فكر مي‏كند و خود را جدا از انقلاب ايران نمي‏داند ولي گروهي از كردها عراقي كه عامل دولت‏هاي خارجي هستند با حمله به پاسگاههاي ايراني و غارت مردم بيگناه، ظاهراً قصد تفرقه‏اندازي دارند. وي در پايان، ضمن ستايش از همدلي و همراهي بردران اهل تسنن در غرب كشور گفت: «مذاكره با آنها براي رسيدن به يك تفاهم كلي در مورد رسمي‏شدن زبان كردي ادامه دارد».(اطلاعات6/12/1357)
عزالدين حسيني رهبر كردهاي ايران:در دولت اسلامي ايران، كردها به خواست‏هايشان مي رسند.
روابط توليدي جامعه بايد دگرگون شود و كسي كه كار نمي‎كند نبايد پول بگيرد.
حجت‎الاسلام سيد عزالدين حسيني امام جمعه و رهبر 55 ساله ملي خلق كرد در مهاباد، هفته گذشته از طرف نمايندگان اهالي شهرهاي مختلف كردستان به عنوان رهبر ذيصلاح در مذاكره با دولت مركزي انتخاب شد. رهبري عزالدين حسيني را تقريباً تمام گروههاي سياسي مذهبي و غير مذهبي كردستان قبول كرده‎اند. وي در گفتگوئي با صالح نيك‎بخت خبرنگار اعزامي ما مطالب مفصلي در مورد خودمحتاري كردها، رفراندوم، همكاري گروههاي سياسي و ديگر مسيل روز مطرح كرد كه فشرده آنرا مي‎خوانيد: «وحدت همه خلقاي ايران و آزادي كامل و واقعي در يك دمكراسي صد در صد اسلامي تنها زماني امكان پذير است كه همه خلقهاي ايران و از حمله كردها حق تعيين سرنوشت خود را داشته باشد و هر نوع ستم ملي و استعماري فرد از فرد از بين برود.» امام جمعه 55 ساله و يكي از رهبران عمده 5/3 ميليون كرد ضمن اعلام مطلب فوق گفت: هفته گذشته آقاي فروهر وزير كار و امور اجتماعي در مهاباد به من قول داد ك از خود محتاري كردستان به نحوي كه با تماميت ارضي كشور خدشه وارد نيايد در دولت موقت انقلاب حمايي كند. منتظريم دولت خواب رسمي بدهد. خلق كرد جزء لاينخك ايران و مبارزه ما جدا از مبارزه ايران نبوده و اگر دولت مركزي به خواسته ملت ايران توجه كند و آن همه خون را به هدر ندهد و از طرفي مبارزات 15 ساله آيت‎اله خميني به ثمر برسد، قطعاً دموكراسي درست و كاملي به وجود مي‎آيد كه صد در صد اسلامي‏باشد. در يك چنين دولت دموكراتيك و انقلابي و اسلامي خلقها و از جمله خلق كرد به خواستهاي خود خواهد رسيد. اگر دولت بازرگان و هر دولت ديگري كه بر سركار آيد به خواستهاي همه مردم و از حمله كردها توجه نكند مسلماً خلقاي ايران و خلق كرد مبارزه خود را پييگري خواهند كرد و لي اين مبارزه تا حد ممكن مسالمت آميز و از راه ديپلماسي خواهند بود و انشاءاله وضعي پيش نخواهد آمد. امام جمعه گفت: به گفته افراد خبير سياسي جنبش طالباني دنباله منطقي شورش كردستان عراق است كه به وسيله بارزاني منصرف شد. بهرحال مسايل آنها مربوط به كردذستان عراق است و مسايل ما مربوط به ايران است و ربطي با هم نداريم.
افسانه «پان كرديسم»
رهبر كردها در باره مسئله «پان كرديسم» گفت: اين فكر كه سه منطقه كرد نشين ايران و تركيه و عراق و مناطق ديگر در كشورهاي مجاور كردستان بزرگ را به وجود آورند مربوط به 50 سال پيش است و به دست تاريخ يپرده شده است. امروز هيچ كردي در اين فكر نيست و امكانش هم اصلاً وجود ندارد، امام جمعه مهاباد در توضيح كلمه جنبش مترقي و مسئله خورد چپ و راست كه به آن اشاره مي‎كند مي‎گويد: جنبش مترقي آن جنبشي است كه مدافع اكثريت جامعه باشد، مدافعين منافق يك اقليت ارتجاعي خواهند بود و به زودي از بين مي‎روند. امام جمعه مهاباد در نگاي ديگر به مسئله خود مختاري مي‎گويد اين خود مختاري بايد تمام حقوق ملي، اقتصادي ؤ اجتماعي، سياسي و فرهنگي خلق كردار در بر بگيرد، مشروط بر اينكه استقلال و وحدت ملي ايران لطمه نزند. يه عقيده من اگر اين خود مختاري داده شود استقلال ملي بهتر حفظ خواهد شد و دشمنان ملت ايران اين فرصت را نخواند داشت كه تحت نام حمايت از كردها در ايران نفوذ كرده و تماميت ارضي را خدشه دار كنند. روح خود مختاري در تمام خلقها است و چنانكهبه همه حلقها اين حق داده شود كه سرنوشت خود را تعيين كنند،وحدت ملي بهتر حفظ مي‎شود. چه، وحدت در كسرت است نه در ديكتاتوري ملتي يا فرهنگي بر فرهنگها و ملل ديگر. همه خلقهاي ايران بايد اين حق را داشته باشند كه از اقتصاد سالمي كه در منافع همه زحمتشان را حفظ كند بر خوردار باشند و براي اين كار من معتقدم مردم ايران و خلق كرد بايد تا آنجا پيش بروند كه حتي مناسبت توليدي حاكم بر جامعه را تغيير داده و تمام وسايل توليد را در اختيار همه مردم قرار دهند. من اعتقاد دارم هركس كار نكند نمي‎تواند از منافع كار ديگران برخوردار شود. من ماتراليسم را رد مي‎كنم و معتقدم ماتراليستهاهميشه از لحلظ رسيدن به خوشبختي معنوي شكست مي‎خورند ولي سرمايه اران بالاخره هردو را از دست خواهند داد. از لحاظ اقصادي مي‎گويم: پيوند انسان را طبيعت ناشي از نياز است و من قبول دارم كه در همه انقلابها نياز به دگرگدني باعث پيشرفت شده است، پس چون توليد، نيازهاي مادي انسان را براورده مي‎كند،بايد همه وسايل توليد در اختيار جامعه باشد و روابط توليدي موجود دگرگون شود. شيخ عزالدين حسيني در مورد ملل انحلال شوراي انقلاب در شهر مهاباد مي‎گويد: از آنجايي كه در شوراي موقت انقلابي مهاباد هماهنگي نبود و نيز اين نمايندگان منتخب مردم نبودند من دستور انحلال آنرا صارد كردم و قرار شد همه گروههاي سياسي و اجتماعي نمايندگان خود را انتخاب كرده و معرفي كنند. امام جمعه مهاباد با تأئيد مي‎گويد: مطمئن هسنم حضرت آيت اله خميني ميل دارند حقوق حلق كرده را به رسميت بشناسند. ولي از آن مي‎ترسم كه مبادا خدايي نكرده بعضي از اطرافيان ايشان مسئله را آنطوري كه هست با تمام ابعاد درك نكرده باشند و در نتيجه مشكلاتي ايجاد كنند. ولي در هر حال ما مبارزه خود را براي رهايي خلق كرد از ستم ملي ادامه مي‎دهيم.
ايجاد ارتش خلقي
انقلاب اگر انقلاب باشد بايد تحول عميقي ايجا كند. تمام آنهايي كه در گذشته در رأس كار بوده‏اند بايد بر كنار و اگر لازم باشد مجازات شوند. امام جمعه مهاباد در پايان گفتگوتأئيد كرد مايل نيست هيچ گورهي از فعاليت سياسي محروم باشند. ولي در عوض آن افراد ماترياليستي كه مي‎خواهند با مسخره كردن معايد ديگران به مذهب لطمه بزنند بايد طرد شوند.ولي مي‎گويد با همه گروهها صرف نظر از عقايد آنها مشورت مي‎كنم زيرا مقايد سياسي همه گروهها براي ما محترم است. امام جمعه مهاباد از روزنامه نگاران خواست كه با سانسور به هرشكل آن مبارزه كنند و به مردم تفهيم شود كه مسئله خود مختاري در چارچوب يك كشور با تجزيه طلبي كه لازمه‎اش استقلال منطقه تجزيه طلب است فرق دارد. طرح خود مختاري كردستان اعلام شد. طرح خود مختاري كردستان كه در 30 ماده تنظيم شده است روز گذشته فاش شد. در اين طرح برنامه‏هاي صنعتي، كشاورزي، فرهنگي و بهداشتي، امور دولتي، سياست خارجي و دولت مركزي و كردستان خود مختاري تعيين شده است. بموجب اين طرح حكومت ملي خود مختاري كردستان همه سرزمين كردستان ايران را شامل مي‎شود. مرزهاي كردستان ايران به ترتيبي تعيين مي‎شود كه باشرايط تاريخي و جغرافيايي و اقتصادي و خواست اگثريت ساكنان اين منطقه مطابقت كند. امور مربوط به سياست خارجي، دفاع و طرح ريزي برنامه‏هاي اقتصادي دراز مدت براي سرتاسر ايرن وزارت دارائي، بانك مركزي و نشر اسكناس در در صلاحيت حكومت دموكراتيم ايران مي‎باشد. جز در صلاحيت مذكور اداره سازمانها دولتي در كردستان در حد حكومت خود مختاري ايران است و نمايندگان حكومت ملي خود مختاري كردستان در اداره امور حكومت مركزي شركت خواهند داشت. در حكومت ملي خود مختاري كردستان تمام قدرت در دست مردم است كه بوسيله نمايندگان خود در مجلس ملي كردستان آنرا اعمال مي‎كنند. در اين طرح مجلس ملي عاليترين ارگان قانون گذاري است و زن و مرد بطور يكسان حق انتخاب شدن در انتخاب شدن و انتخاب كردن دارند. همچنين اداره امور دولتي كه بر اساس فرستادن مأمور از طرف مركز قرار دارد، ملغي خاهد شد. پليس و ژاندارمري نيز منحل مي‎شود و جاي خود را به نيروي ( پيشمرگ) ميدهد. بجاي ارتش ارتجاعي شاهنشاهي نيز ازتش خلق تأسيس مي‎شود. زبان رسمي: در طرح ارائه شده،‌زبان رسمي كردستان، كردي خواهدبود و در همه مراحل آموزشي و ادارات به بعنوان زبان رسمي بكار برده خواهد شد، در مدارس پس از كلاس چهارم زبان فارسي نيز تدريس مي‎شود و زبان فارسي بعنوان زبان رسمي دولت بشمار مي‎رود. اقليت‏هاي ملي ساكن كردستان با كردها حقوق مساوي دارند. حقوق فرهنگي آنها تأمين خواهد شد و كودكانشان در مدارس ابتدايي حق تحصيل به زبان مادري داند. اقليت حق انشار روزنامه و كتاب نيز به زبان خود دارند. در خكومت خود مختاري كردستان آزاديهاي دموكراتيك آزادي بيان و مطبوعات، آزادي تشكيل سنديكا و سازمان براي همه قشرهاي وجود دارد و ساكنان كردستان آزادي مسافرت دارند. در اين حكومت دولت از مذهب تفكيك مي‎شود. عقيده مذهبي آزاداست و پيروان همه مذاهب در قبال قانون يكسان هستند. قانون تبعيض نژادي و مذهبي را محكوم مي‎كند. برنامه‏هاي اقتصادي. در طرح خود مختاري كردستان ايجاد نهادهاي اقتصادي و اجتماعي كه براي صنعتي كردن كشور ضروري است يكي از ساسي ترين وظايف حكومت دموكراتيك ايران و حكومت ملي خود مختاري كردستان بشمار مي‎رود. در اين طرح آمده است: حكومت ملي خودمختاري كردستان كه بوسيله بخش عمومي اقتصادي كه بخش اساسي براي پيشرفت اقتصادي محسوب ميگردد صنايع پيشرفته را در كردستان تأسيس مي‎كند. و از اوضاع ملي و محلي حمايت مي‎نمايد. در كناربخش عمومي اقتصادي بخش تعاوني و خصوصي نيز در صنعتي كردن كشور سهيم خواهدبود.منابع زير زميني و همچنين آبها و جنگلها و مراتع كه ثروت همه مردم كردستان بشمار مي‎رود، ملي مي‎گردد و حكومت ملي خود مختاري كردستان بع نفع توده‏هاي مردم از آنها بهره برداري خواهد كرد. افزايش توليدات كشاورزي از راه مكانيزه كردن و شيوه‏هاي علمي و ايجاد سدها و آبياري صحيح به عهد حكومت ملي است. ضمناً طرحهاي اقتصادي كه انجام آنها بوسيله بخض عمومي به نفع تكامل اقتصادي نيست به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. در برنامه‏هاي اقتصادي بالا بردن سطح زندگي زحمتكشان و نجات اكثريت ساكنان كردستان از فقر و محروميت محتوي اصلي سياست اقصادي حكومت ملي خود مختاري كردستان خواهد بود. زمين نيز متعلق به كسي است كه روي آن كار مي‎كند و اراضي دشمنان خلق در بين دهقانان فاقد زمين تقسيم خواهد شد قسط زمنيهاي كه در بين كشاورزان تقسيم شده قابل پرداخت نخواهد بود و وام دهقانان به ربا خواران شهر و ده و دشمنان خلق پس داده نمي‎شود0 برنامه فرهنگي و بهداشتي. در طرح خود مختاري كردستان راجع به مسايل فرهنگي آمده است: همه كودكان بايد تا 15 سالگي اجباراً تحصيل كنند تحصيل در تمام مراحل آموزشي مجاني است. به بالا بردن سطح فرهنگي خلق و تأمين مراكز فرهنگي و علمي و پيشرفت ادبيات و زبان فارسي و پشتيباني از نويسندگان و روشنفكران توجه خواهد شد. در برنامه بهداشتي نيز ريشه كن كردن بيماري‏هايي كه در كردستان شيوع دارد و همچنين استفاده مجاني از خدمات پزشكي اقدام خواهند شد. سياست خارجي. بر اساس اين طرح، حكومت دموكراتيك ايران سياست خارجي بيطرف و مستقلي پيش خواهد گرفت و با همه كشورهاي سوسياليستي و كشورهايي كه سياسات دموكراتيك و ضد امپرياليستي دارند، رابطه دوستان ايجاد خواهد كرد. حكومت دموكراتيك ايران از صلح جهاني و همزيستي مسالمت آميز در بين خلقها دفاع مي‎كند و از مبارزه رهائي بخش و ضد اپرياليستي خلق پشتيباني خواهد كرد.حكومت دموكراتيك ايران بايد تبديل به پايگاهي براي كمك به مبارزه آزاديخواهانه خلقهاي ستمديده جهان و خصوصاً خاورميانه گردد. پناهندگي به همه آنسانهاي ميهن‎پرست و آزاديخواه بدهد. (كيهان15/12/1357)
حمله به پادگانها محكوم شد.
اين اطلاعيه از سوي احمد مفتي زاده،عبدالرحمن طاهري، محمد ربيعي،محمد محمدي و سيد عزالدين حسيني،رهبران مذهبي كردستان با اين شرح انتشار يافت:
بدينوسيله به اطلاع مي‏رسانيم كه ما در منزل جناب آقاي ملا عبدالله محمدي امام جمعه سقز نظارت خود را مطرح كرديم و بر مسائل اساسي ملت به توافق رسيديم كه اين توافق نامه به صورت اساسنامه سه ماده‏اي امضاء شده و تكثير مي‏گردد. بنابراين هر دو اعلام مي‏كنيم كه كسي حق ندارد هيچگونه اطلاعيه اي بنام ما عليه ديگري منتشر كند.
در مورد واقعه اي كه هم اكنون در سنندج جريان دارد بالاتفاق راي خود را مبني بر ترك كخاصم و خودداري از حمله به پادگانها اعلام مي‏داريم زيرا در اين شرايط تلاش ما براي حل سياسي مسائل روز و وآثار حكومت طاغوتي است و اقدامات خشونت آميز را مردود و به زيان ملت و جمهوري اسلامي مي‏دانيم بنابراين قطعاً تاكيد ميكنيم كه همه برادران از اطراف پادگان سنندج دور شوند و كاري نكنند كه مسئله فعلي مشابه صورت پيچيده درآيد. سقز 25/12/1357 احمد مفتي زاده- عبدالرحمن طاهري- محمد ربيعي- ملا عبدالله احمدي امام جمعه سقز- سيد عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد.
متن اعلاميه
جلسه‏اي با حضور نمايندگان مذهبي شهرستانهاي مهاباد سنندج بوكان اشنويه نقده بانه كرمانشاه و ساير شهرهاي كردستان ايران در سقز تشكيل شد و پيرامون هماهنگي برنامه تلاش قشرهاي مختلف كردستان ايران تبادل نظر گرديد و اعلاميه‏اي در سه ماده به شرح زير اعلام شد.
1-در كار پيش نويسي و تدوين قانون اساسي بايد دانشمندان اهل تسنن و تشيع شركت داشته باشند
2-در تدوين قانون اساسي ايران بايد تصريح شود كه همه ملت ايران در جمهوري اسلامي داراي حقوق متشاوي باشند. (ملي-سياسي-فرهنگي-اجتماعي-اقتصادي)
3-از بين بردن فاصله طبقات قرار گروهي به عنوان نمايندگان خلق كرد براي مذاكره با امام خميني تعيين شوند(اطلاعات28/12/1357)
ما محكوم مي‏كنيم.
آيت الله شيخ عزالدين حسيني با اشاره به تحريف اعلاميه‏هاي روحانيون كرد در راديو و تلويزيون گفت: كار مردم نه تنها ضد انقلابي نيست بلكه علمي،كاملاً انقلابي بوده و تمام مردم يك شهر به جز ضد انقلابي‏هايي كه بر روي آنها آتش گشودند در آن شركت دارند وي گفت ما اين عمل مردم سنندج را محكوم نكرده‏ايم و تنها از اهالي و ارتش خواسته ايم كه براي پايان دادن به خونريزي نبرد را قطع كنند. وي گفت: «چرا به مردم ضد انقلابي مي‏گوييد» درگيري ارتش و مردم بر اثر يك سوء تفاهم از جانب نظاميان صورت گرفته و بايد تحقيق شود چه كسي اول مردم را به گلوله بسته است. سرپرست جديد استانداري كردستان ديروز سرلشكر قرني را از لشكر كشي به كردستان برحذر داشت و ضمن اعلام اين مطلب گفت: واقعه سنندج بر اثر اختلاف بين دو كميته انقلاب كه رياست آنها را حجت الاسلام مفتي زاده و صفدري به عهده دارند بوجود آمد و ارتباطي با اقدامات ضد انقلابي ندارد. كليجي اضافه كرد: اين اختلاف بين مسئولان دوكميته انقلاب اسلامي بوده و نبايد آن را اختلاف شيعه و سني نيز ناميد. او اضافه كرد: من به رئيس ستاد ارتش اطمينان داده ام اوضاع آرام مي‏شود. با بخش پيام شيخ عزالدين حسيني و مفتي زاده داير بر ترك مخاصمه گروه‏هايي از مردم به خط محاصرة پادگان رفته و از طرفين خواسته‏اند كه آتش بس را اعلام كنند. گرچه گروههايي از محاصره كنندگان به شهر برگشته‏اند ولي هنوز نظاميان و بعضي از رزمندگان كرد به تيراندازي به سوي يكديگر ادامه ميدهند. ديشب نورافكن‏ها مرتب به هواپرتاپ مي‏شد و در ميان صداي تيراندازيهاي شديد رگبار مسلسل‏هاي كاليبر50 در فضاي شهر مي پيچيد. هم اكنون شهر نسبتاً آرام است و اميد مي رود آتش بس كاملاً رعايت شود. تاكنون دست كم 27 جسد به بيمارستانهاي سنندج تحويل شده كه هويت 22 نفر از آنها روشن شده است. در همين حال منابع سياسي كرد فاش كردند كه چندين نفر از كردها و نظاميا در داخل پادگان كشته شده‏اند ولي امكان آوردن آنها به بيرون پادگان وجود ندارد.ديشب بين منابع سياسي و مذهبي كرد و ارتش آتش بس برقرار شد ولي تاكنون چند بار اين آتش بس نقض شده است شوراي موقت انقلاب نظاميان را متهم كرد كه آتش بس را نقض كرده‏اند. ديروز اعلام شد كه در داخل پادگان بين نظاميان دو دستگي افتاده و گروهي حاضر نشده‏اند بر روي هموطنان خود شليك كنند. گفته مي‏شود تلفات درگيري گروههاي مخالف و موافق مقابله سنگين بوده است. تاكنون 250 نفر از تيرخوردگان به بيمارستانهاي سنندج مراجعه كرده‏اند كه بيش از 30 نفر از آنها به كرمانشاه و 3 نفر به تهران اعزام شده‏اند. ديروز مردم شنندج از شيخ عزالدين حسيني و ملا احمد مفتي زاده تقاضا كردند براي نجات جان افراد محلي پادگان و خانواده‏هايشان كه گفته مي‏شود از طرف نظاميان بازداشت شده‏اند اقدام سريع به عمل آورند.ديروز مردم سنندج به ياري زخميان شتافتند ولي به علت تعداد زياد آنها امكانات بهداشتي و درماني شهر تكافو ندارد.بهمين جهت گروههايي از مردم شهرهاي مختلف كرمانشاه و كردستان و آذربايجان با آذوقه و مواد غذايي، سرم و دارو عازم سنندج شدند.ديروز در تمام شهرهاي كردستان مردم به كشتار اهالي سنندج اعتراض كردندو در سقز و مريوان اعلام شد اختلافات بين مسئولان كميته‏هاي انقلاب اسلامي نبايد باعث شود كه ارتش به جان مردم بيفتد.ديروز در مريوان گروه كثيري از اهالي در اطراف پادگان گرد آمدند و حركت نظاميان را زير نظر گرفتند.مردم شهرهاي مختلف كردستان اعلام كردند: هر نوع نقل و انتقالات نظامي بعد وسيعي به حادثه مي‏دهد و ممكن است تراژدي سنندج را در شهرهاي ديگر تكرار كند. ارتباط تلفني و تلكس و تلگراف سنندج با كرمانشاه قطع شدو از ديشب برق سنندج چندين ساعت قطع بوده است.(كيهان29/12/1357)
شيخ عزالدين حسيني: گروگان‏ها را رها كنيد.
شيخ عزالدين حسيني رهبر ملي و مذهبي كردها در پيامي براي مردم سنندج از آنها خواست افرادي را كه به گروگان گرفته‏اند رها كنند. متن اين پيام كه از راديو سنندج پخش شده است به اين شرح مي‏باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
مردم شرافتمند شهر سنندج- مردم شرافتمند كردستان همراه با احترام و سلام به همه مبارزين كرد. من بنام خود به نام يك خدمتگزار در اين شرايط كه بسياري از بهترين و پاكترين مردم اهالي شهر و سربازان شهيد شده‏اند از شما مي‏خواهم دست از تيراندازي برداريد وآتش بس را رعايت كرده و آرامش را حفظ نمائيد تقاضا مي‏كنم افراد پادگان شهر اسلحه خود را به روي مردم شهر نكشيد كه تنها در محيط آرامش و امنيت انقلاب اسلامي مي تواند پايدار باشد.من همه حقوق ملي خلق كرد را به معني حق تعيين سرنوشت و در تماميت براي مردم سرتاسر ايران بنام يك مسلمان، يك كرد، يك روحاني آزاده، خواه تقاضا مي‏كنم كه همه طرفهاي درگيرآتش بس را رعايت و خون مردم بيگناه را بنا حق نريزنداز ارتش تقاضا مي‏كنم كه تمامي زندانيها و گروگان‏ها بدون قيد و شرط آزاد شوند تا خانواده‏ها از نگراني درآيند و فوراً ليست تمام زخمي‏ها و شهيدان اعلام گردد.(اطلاعات29/12/1357)
ما محكوم مي‌كنيم.
آيت‌الله شيخ عزالدين حسيني،در بيانيه اي با اشاره به تحريف اعلاميه‏ها در راديو و تلويزيون گفت:كار ما مردم نه تنها ضد انقلابي نيست بلكه عملي كاملاً انقلابي بوده و تمام مردم يك شهر بجز ضد انقلابيها كه بر روي آن آتش كشودند و درآن شركت دارند وي گفت: ما‌اين عمل مردم سنندج را محكوم نكرده‌ايم و تنها از ارتش خواسته‌ايم كه براي پايان دادن به خونريزي نبرد را قطع كنند‌. وي گفت: « چرا به مردم ضد انقلابي مي‌گوئيد؟» درگيري ارتش و مردم بر اثر يك سؤتفاهم از جانب نظاميان صورت گرفته است و بايد تحقيق شود چه كسي اول مردم را به گلوله بسته است‌ .(كيهان29/12/1357)
ورود هياتي از مركز
صبح روز پنج شنبه دو جلسه جداگانه با گروههاي مذهبي و سياسي تشكيل شد. احمد صدر حاج سيد جوادي وزير كشور در جمع گروههاي سياسي در محل جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب حضور يافت. در اين جمع شيخ عزالدين حسيني طي سخناني گفت: رژيم گذشته با فريبكاري و دروغگويي در مقابل خواستهاي مردم فقط وعده مي‏داد اين رژيم حقايق مردم را درك نكرده بود و ديديد كه چه بر سرش آمد. اگر مردم ايران ناراضي نبودند، آيا اين غول پهلوي از جا كنده مي‏شد؟ دولت بايد به خواست مردم و خلقهاي ايران توجه كند(غني بلوريان) مبارز معروف كرد كه 25 سال در زندان رژيم طاغوت بسر برده است از واقعه سنندج به عنوان يك تجربه براي دولت يادكرد و گفت دستهاي پليدي ارتش را رودرروي مردم قرار داد وخون مردم بي‌گناه بر زمين ريخت، توطئه‏هاي پشت پرده انجام مي‏گيرد تا از نداي حق طلبانه مردم كردستان يه ضرر انقلاب بهره گيري كنند اين خطوط از جانب عوامل شناخته شده‏اي در نقاط مختلف كردستان به وضوح احساس مي‏شد ناطق سپس به مساله ترور پسر يكي از رؤساي ايل شكاك و هركي، علل مسلح شدن ايل قلخاني در اطراف كرمانشاه و قلع و قمع عده‏اي در مياندوآب بخاطر داشتن ايده بخصوص اشاره كرد و گفت مطمئناً اگر با هوشياري عمل نشود كردستان در آينده نزديك به خرمن مشتعلي تبديل خواهد شد.(اطلاعات6/1/1358)
خواستهاي هشتگانه كردها
اين اطلاعيه پايان مذاكرات هيأت اعزامي و براي رسيدگي به وقايع خونين سنندج از سوي شيخ عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد منتشر شد:
بسم الله الرحمن الرحيم
انقلاب اسلامي ايران با هدف ضد امپرياليستي و ضد استبدادي، مراحلي را كه درهم شكستن مطلقه شاهنشاهي باشد پشت سر گذاشت ولي هنوز تحقق هدفهاي عمده آن در گرو ادامه مبارزات تمامي نيروهاي ملي و مترقي سرتاسر ايران است. با توجه به اين واقعيت است كه ملت كرد از همان آغاز اصرار در استيفاي كامل حقوق ملي خويش را بعنوان بخش از اين هدفهاي عمده انقلاب ايران مطرح ساخته است ليكن عليرغم اين اصرار‏ها و پافشاري‏هاي خلق كرد و عليرغم ضرورت و فوريت كه همگان در جهت حل اين مسئله احساس مي‌كند مرتبا حل آن بعهده بتويق مي افتد.
لذا نمايندگاني از خلق كرد كه از شهرها و روستاهاي كردستان در شهر سنندج گرد آمده اند و با نمايندگان تام الااختياررهبري انقلاب حضرت آيت الله العظمي خميني برهبري حضرت آيت الله طالقاني و نمايندگان دولت موقت انقلاب اسلامي ايران برياست آقاي احمد صدر حاج سيد جوادي وزير كشور ديدار و مذاكره كرده‌اند لازم ميدانم بار ديگر پشتيباني كامل خود را ازتمام 8 ماده تقديمي به دولت مركزي كه در شهر مهاباد به توسط نمايندگان خلق كرد. تنظيم گرديد. مورد حمايت و پشتيباني ميليوني ملت كرد در تمام شهرها و روستاها قرار گرفت اعلام دارندو پشتيباني مجدد خود را از حضرت آيت الله خميني و دولت آقاي بازرگان ابراز نمايند.
نيز لازم ميبينند با ديگر تأكيد و تكرا ر كنم كه اصل انكار ناپذير و غير قابل تعديل حق تعيين سرنوشت را بعنوان حق طبيعي خود و تمام ملل ديگر تلقي مي كنند و در عين حال مخالفت خود با هر نوع طرز تفكر تجزيه طلبي را اعلام مدارند.
1 ـ حق تعيين سرنوشت بمعني استقرار حاكميت سياسي و اقتصادي و فرهنگي خلق‏ها بر سرزمين تاريخي خودشان ميباشد و در رابطه با اين حقيقت كه شناسايي اين حق وحدت ملي و تماميت ارضي را تضمين و تأمين خواهد كرد.
2 – از نظر سياسي بايد حكومت خودمختار كردستان توسط خود مردم برگزيده شود و قدرت سياسي و اداره سرزمين كردستان را به دست گيرد و در اتحاد برادرانه با ملل داراي حقوق مساوي در حكومت مركزي مشاركت كند.
3 – قطع وابستگي‏هاي نظامي به كشورهاي امپرياليستي و همه قدرت‏هاي توسعه طلب خارجي و ايجاد يك ارتشي خلقي در سراسر ايران جهت محافظت از شهرهاي كشور و دستاوردهاي انقلاب كه به توسط حكومت مركزي اداره خواهد شد.
4 ـ ايجاد يك نيروي انتظامي مردم كه عامل تأمين امنيت و نظم داخلي بوده و تحت نظر حكومت خودمختاركردستان بجاي سازمان‏هاي شهرباني و ژاندارمري سابق انجام وظيفه نمايند.
5 ـ سياست خارجي بوسيله حكومت مركزي اداره خواهد شد كه خطوط اصلي آن در حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران، مبارزه عليه قدرت‏هاي امپرياليستي و هر گونه وابستگي به قدرت‏هاي جهاني و منطقه اي توسعه طلب، پشتيباني از نهضت‏هاي آزاديبخش خلق‏هاي تحت ستم و همكاري دوستانه با تمام كشورهايي كه حق حاكميت و استقلال ايران را برسميت مي‏شناسد خلاصه مي‌شود.
6 ـ محو تمام اشكالها و مظاهر ستم فرهنگي كه متضمن آزادي و احترام به مذهب و زبان و آداب و رسوم و عقايد كليه ملتهاي ايران است: برسميت شناختن زبان كردي بعنوان زبان رسمي در تمام موسسات اجتماعي و اداري وآموزشي سرزمين كردستان با توجه به تأكيد براين نكته كه زبان فارسي كماكان زبان رسمي سرتاسر ايران خواهد بود.
7 ـ پيشترفت دادن به كشاورزي و صنعت در كردستان و تأمين چنان الويتي كه متضمن جبران عقب افتادگي ناشي از ستم ملي باشد و قطع كامل نفوذ اقتصادي و امپرياليستي و استعماري در سطح كشور و پايگاه‏هاي آن دركردستان.
8 ـ از حكومت موقت انقلاب اسلامي انتظار دارد كه در رابطه با حل مسائل مربوط به كرد و كردستان از تماس و مذاكره و سازش يا عناصر مرتجع و فرصت طلب خود داري كرده و متوجه باشد كه حل مسائل اساسي مردم تنها در چارچوب توافق و تفاهم برادرانه با نمايندگان مردم مقدور است. رئيس هيأت نمايندگي ـ عزالدين حسيني (اطلاعات7/1/1358)

Related posts

حال و هوای اين روزهای مردم کردستان

بهزاد خوشحالی

سربازان گمنام امام زمان در حوزه‌ی جنگ نرم و مسووليت انسانی ما

بهزاد خوشحالی

مهاجرت جمعی مریوان، نخستین نمود “مقاومت مدنی” در ایران پس از 57

بهزاد خوشحالی

” ملت کرد در چه مرحله ای از پروسه حق طلبی است و آیا استراتژی امروز کارایی لازم را دارد و یا باید به تغییر تاکتیکتها اندیشید؟

بهزاد خوشحالی

“خون بازی” هم اگر به راه بياندازيد گريزی و گزيری از اين جدايی نيست

بهزاد خوشحالی

“هويت” و “هويت کردی” از نگاهی ديگر

بهزاد خوشحالی

به سوی ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

آينده‌ی خاورميانه، دمكراسی منطقه‌ای و كردستان

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید