ویرانه

فارسی گزینه گویی

ویرانه
در ویرانه های منزلت انسانی
به دنبال خاطره ای….
در زیرورو کردن آوارها
جست و جوي انسانیتی مصون مانده از ابتلا
رها از هوا
دستکم ظاهری از نما….
جستن در پی یافتن
اندکی, لختی, ساعتی, سالی و عمری…
سرانجام یک واژه
افسوس…
نومید از این ویرانه گردی جانسوز
از دار دنیا مایوس…
جمعی به بندگی سرفراز
جمعیتی از دنائت گردن فراز و
بیشماری همچنان در هوای آز
این یکان را گنجینه ی شرافت خالي
آن یکان را وجاهت انسانی تهي
بیشترکان را نصیب تنها سرافکندگی
بس بسیاران را هنوز آرزوهای دروغکی و
آنک به پرده ی سرابی هم راضی
به سرابي پرده اي نيز خشنود….
در اين وانفساي بي نفس اکنون نفس زنان
در پي حقیقت انسانی، پیکره ای، وجودی
به دنبال پيکره اي از انسانيت، حقيقتي، وجوبي…
ب.خ/بیست و نه فروردین88

Related posts

اعتصاب

بهزاد خوشحالی

کودتای نافرجام ترکیه و چند نکته

بهزاد خوشحالی

“یارسان” را تنها نگذاریم

بهزاد خوشحالی

گسست “عاطفه‌ی مشترک”، یک آسیب جبران ناپذیر

بهزاد خوشحالی

آموزه‌ی جمهوری کردستان، ورود به دوران مدرن نهضت رهايی بخش ملی کرد

بهزاد خوشحالی

س…و…خ…ت…ن

بهزاد خوشحالی

آیا “اراده‌ی واقعی” برای “اتحاد مجدد” وجود دارد

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش ششم)

بهزاد خوشحالی

وقتی به دروغ می‌گوییم: “نه”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید