چرا حرکت ما به سوی آینده گم شده است؟

مردم ما با وجود آنکه می دانند یک جای کار خراب است، چیزی در مسیر غلط افتاده و حرکت به سوی آینده گم شده است اما به هم ریخته تر و آشفته تر از آن هستند که دست در دست یکدیگر، راه آینده را در پیش گیرند. هنگامی که کاغذپاره های پراکنده را در کنار یکدیگر قرار دهیم تصویری به دست خواهد آمد که آمیزه ای است از ارعاب و بازداشت و شکنجه و زندان و فساد و بی قانونی و تاریکی و مرگ و تحجر فکری تقریبا علاج ناشدنی. به راستی چرا حرکت ما به سوی آینده گم شده است؟

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(3)

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

سرانجام روزی

بهزاد خوشحالی

قدرت آن قدر پلید است

بهزاد خوشحالی

كرديسم، به سوی زيبایی شناختی كردن واقعيتی به نام “كرد ملت باوری” (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

نقش نهاد نظامی “پیشمرگه”

بهزاد خوشحالی

“موصل” در محاصره‌ی کردها است

بهزاد خوشحالی

آیا دیکتاتورها در مسیر فروپاشی، یک راه را می‌روند

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آنها(2)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید