کردها

فارسی یادداشت

“شاید نتوان مساله ی کردها را “بدون” ایران حل کرد اما مساله ی ایران را ممکن است بتوان “با” کردها به نتیجه رساند”…
بسیاری از دوستان اپوزیسیون ایرانی، هنگام انتقاد از روند مقاومت در کردستان، همواره از یک جمله در نوشتار و گفتگوهای خود استفاده می کنند:
“بدون در نظر گرفتن مساله ی دگرگونی در ایران، مساله ی کردها قابل حل نیست…”
این دیدگاه تا اندازه ای قابل پذیرش است اما من می خواهم از نگاهی دیگر به مساله بپردازیم و البته بیشتر تعمق کنیم:
“آیا نمی توان با پشتیبانی از مساله ی کردها، به دگرگونی در ایران، شتاب بیشتری بخشید؟”
“شاید نتوان مساله ی کردها را “بدون” ایران حل کرد اما مساله ی ایران را ممکن است بتوان “با” کردها به نتیجه رساند”…

Related posts

چرا ذهنیت ایرانی نمی تواند از حقوق ملیت ها دفاع کند

بهزاد خوشحالی

ناآگاهی آگاهانه

بهزاد خوشحالی

“کيان کشور در خطر است”

بهزاد خوشحالی

“فروپاشی ارزش های ایدئولوژیک” در جمهوری اسلامی، پیش از فروپاشی نظام آغاز شده است

بهزاد خوشحالی

کرد ایرانی، هویت دوگانه متعارض

بهزاد خوشحالی

سیاهه و نفرت

بهزاد خوشحالی

احزاب کردستانی، انتقاد آری، انکار نه

بهزاد خوشحالی

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

بحران سیاسی و “ما”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید