گزارش یکی از نهادهای نظمیه و نظم آفرین در بولتن خبری هفتگی

فارسی یادداشت

تیتر: معدوم سازی مواد افیونی وکتبضاله
هفته ی گذشته همچنین مقدار 124کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک و هرویین و مشتقات آن به همراه مقادیر فراوان ماده ی روانگردان شیشه و 551شیشه آمول تمجیزک به همراه حدود4000جلد کتاب ضاله با مضامین قومیت پرستانه و گمراه کننده از یک نویسنده ی مزدور به نام ب.خ که از قلم به مزدهای صهیونیسم در یکی از استان های کردنشین غرب کشور است با نظارت این اداره به آتش کشیده شد و معدوم گردید

توضیح من: 1.
1.کتاب های مزبور ژینوساید ملت کرد، قاضی محمد وجمهوری در آینه اسناد و سی و سه گلوله هستند که از کتاب فروشی های کردستان جمع آوری شده اند. ظاهرا پس از سه دوره چاپ متوجه ضاله بودن ژینوساید شده اند. به قول فارس ها ایول….به این هوشیاری
2. هر سه کتاب دارای شماره شابک و مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد(البته در دولت آقای خاتمی) هستند
3. 2000نسخه از چاپ چهارم ژینوساید ملت کرد را در مسیر انتقال به سنندج توسط یک گشت مبارزه با کالای قاچاق ضبط کردند
4. نمی دانم کی نوبت آتش زدن خودم است
5. صهیونیست و مزدور و قلم به مزد هم به القاب اعطایی اینجانب افزوده شد
6.پرونده آقای وفا حسینی- کتاب فروشی میدیا در سنندج-که توزیع کتاب های من را قبول زحمت فرموده اند به اتهام تبلیغ علیه نطام به دادگاه ارسال شده است

Related posts

گفتگو با “کوردستان میدیا” سامانه‌ی رسمی حزب دمکرات کردستان ايران دربارەی جنگ سه ماهەی کردستان

بهزاد خوشحالی

هنگامی که مطالبات یک ملت

بهزاد خوشحالی

جبهه ی اقدام مدنی كردستان (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

سه حرف توخالی “طمع” و “رويا- قدرت” سراب

بهزاد خوشحالی

اپوزیسیون کردستانی و ضرورت تفکر طراحانه

بهزاد خوشحالی

ایران، غولی با سر گِلی؟

بهزاد خوشحالی

پێشمەرگایەتی

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می چینند

بهزاد خوشحالی

چند نکته درباره‌ی رابطه‌ی رهبران و نقد (انتقاد)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید