“گسل طبیعی”، “گسست ملّی”

ژاپنی ها اصطلاح جالبی به نام “موتایانی”(Motaiani) دارند، به این معنا که در پس هر زلزله یا رخداد طبیعی، نعمتی وجود دارد که می تواند به توسعه یافتگی انسان ها یاری رساند. فراموش نکنیم که در ژاپن سالانه، به طور متوسط7000 زمین لرزه به وقوع می پیوندد، یعنی هر روز 20زمین لرزه….
با توجه به رفتارهای نژادپرستانه ی ترک ها در روزهای اخیر، آیا این “گسل طبیعی” که منجر به زمین لرزه ی “وان” شده است، می تواند به فرصتی برای “گسل سیاسی” و “گسست ملّی” کامل میان “کردها” و “ترک” ها در ترکیه تبدیل شود؟

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

بهزاد خوشحالی

پنجره‌های کثیف

بهزاد خوشحالی

سرزمینم!

بهزاد خوشحالی

اپوزیسیون کردستانی و ضرورت تفکر طراحانه

بهزاد خوشحالی

یادداشت

بهزاد خوشحالی

“اتحاد برای دمکراسی” یا حربه‌ای برای “تمامیت خواهی”

بهزاد خوشحالی

“من” بزرگترین مصیبت هاست

بهزاد خوشحالی

نمرەی نسل ما یا “صفر” خواهد شد یا “۲۰”….

بهزاد خوشحالی

تداوم حرکت پیوستەی کردها در پروسەی سیاسی و قانونی ترکیه؛

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید