“گسل طبیعی”، “گسست ملّی”

فارسی یادداشت

ژاپنی ها اصطلاح جالبی به نام “موتایانی”(Motaiani) دارند، به این معنا که در پس هر زلزله یا رخداد طبیعی، نعمتی وجود دارد که می تواند به توسعه یافتگی انسان ها یاری رساند. فراموش نکنیم که در ژاپن سالانه، به طور متوسط7000 زمین لرزه به وقوع می پیوندد، یعنی هر روز 20زمین لرزه….
با توجه به رفتارهای نژادپرستانه ی ترک ها در روزهای اخیر، آیا این “گسل طبیعی” که منجر به زمین لرزه ی “وان” شده است، می تواند به فرصتی برای “گسل سیاسی” و “گسست ملّی” کامل میان “کردها” و “ترک” ها در ترکیه تبدیل شود؟

Related posts

چرا انديشه ايرانی، “حق تعيين سرنوشت” را تحمل نمی‌کند

بهزاد خوشحالی

آتشي برپا کن

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

می‌خواهید تجزیه بشود مملکت؟ یا کردستان، آن حرف‌ها را بزنند؟

بهزاد خوشحالی

“نه گفتن” به نمادهای ارزش های جمهوری اسلامی و آگاهی ملّی

بهزاد خوشحالی

در آسمان زندگی

بهزاد خوشحالی

بيان حقيقت در برابر قدرت

بهزاد خوشحالی

“مرد راه درد”

بهزاد خوشحالی

هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید