گویا همه‌ی ملت‌ها یک دیوانگی به تاریخ بدهکارند

Image default
فارسی یادداشت

نظام جهاني در آستانه ي “دگرگوني” یا همان “دوران توازن ناپایدار”، دارای چه ویژگی هایی است؟
– بازي جديد
– قواعد جديد
– ظهور بازيگران جديد
– نهادهاي جديد
– شيوه هاي عمل جديد
– واقعيت هاي جديد
– ارزش هاي جديد
– بي اعتبار شدن راهبردهاي پيشين
مهم ترین قواعد این جهان جدید نیز عبارت خواهند بود از:
– بازي هاي كاملا متفاوت
– ثابت نماندن معيارهاي كهن
– ناپديد شدن تدريجي مقاومت
– ساختن ابزارهايي كه به وجود آوردن آنها پيش از اين ممكن نبود
و مهمترین ویژگی این جهان جدید، ضعف هاي رواني نزد رهبران جهاني است.
بر این ویژگی، دو فاکتور دیگر هم می توان افزود:
-بي ثباتي در صحنه ي بين المللي
-عدم تعادل در صحنه ي بين المللي
ويژگی ژئوپليتيك دوران توازن ناپايدار نیز “دگرگوني در خطوط مرزهاي سياسي” است.
عصر ظهور کشورهای جدید و خط کشی نوین جهانی، همین دوران ها بوده است.
باید به انتظار نشست. جهان جدیدی در حال شکل گیری است و این فورماسیون نوین، بیش از هر عامل دیگری، اندکی چاشنی دیوانگی می خواهد.
شاید دیوانگی آمریکایی، چاره ساز باشد….

Related posts

فلج کردن روح انتقادگری، خط شروع کارزار نهایی تمامیت خواه و مردم

بهزاد خوشحالی

هنوز در برلين قاضی هست

بهزاد خوشحالی

در اين روزها

بهزاد خوشحالی

به جرم “کرد بودن” متهم هستی حتی اگر عکس آن ثابت شود

بهزاد خوشحالی

چارچوبی پيشنهادی برای اتحاد مجدد احزاب، يکپارچه شدن و گذار به “جبهه‌ی متحد کردستان”

بهزاد خوشحالی

در خواست برای “تداوم و تشديد تحريم ها” به خاطر “نقض حقوق بشر سيستماتيک در ايران”

بهزاد خوشحالی

برسان سلام ما را

بهزاد خوشحالی

روی صورت‌ها مرگ می‌پاشد

بهزاد خوشحالی

اردو زده پشت نادانی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید