یەکگرتنەوە

فارسی یادداشت

ئه گه ر حورمه تی کاروانی شه هیدانی پیشمه رگه و دایکانی خوین و ره شپوش بمانیگرتایه ت، “یه کگرتنه وه” هیچ، ئیستا غه ریبی غوربه ت نشینی خولیاکانمان نه بووین….
اگر حرمت کاروان شهیدان پیشمرگ و مادران خون و سیاه پوش مان را پاس می داشتیم “اتحاد مجدد” که پیشکش، اکنون غریب غربت نشین رویاهای به گل نشسته مان نبودیم…..

Related posts

حال و هوای اين روزهای مردم کردستان

بهزاد خوشحالی

سقراط و قاضی محمد در پیشگاه تاریخ (از “شهید فلسفه” تا “شهید دمکراسی”)

بهزاد خوشحالی

آب خواهیم شد

بهزاد خوشحالی

کرد بودن با مسوولیت محدود

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

حلقه ی چاپلوسان، تصمیم بالهوسانه، سازمان غیر رسمی

بهزاد خوشحالی

این جمله را بسیار شنیده‌ایم

بهزاد خوشحالی

خنده‌ی آیندگان

بهزاد خوشحالی

ملتهای تحت سلطه و اهمیت هویت سازی الکترونیک

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید