آتشي برپا کن

فارسی گزینه گویی

آتشي برپا کن
آتش ها برپا
روشني از پي روشنا
گدازه ي درون را
هستي
گرمايي ببخش
اميدوار باش
اميد دار
نه روزگار تلخ
نه بي کنار تلخ
نه انتظار تلخ
نه خوف
نه هراس
نه ترديد
نه ياس
ياراي شكوه عشق تو نه
مي توان
سرنوشت را با عشق، باز از “سر” نوشت….
(ب.خ)

Related posts

آری اين چنين بود (و شايد همچنان هست) برادر….

بهزاد خوشحالی

سرانجام روزی

بهزاد خوشحالی

چالش‌های ملی و “دوران توازن ناپايدار”

بهزاد خوشحالی

به خود وانهادن

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

“گرینگی بەشداری فرەتری لاوان لە ڕێبەری حیزبەكاندا”

بهزاد خوشحالی

انتخابات ریاست جمهوری در ایران – برنامه روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

در آسمان زندگی

بهزاد خوشحالی

چو خاک پای عشقم تو يقين دان/ وزين شب چون مه روشن برآيم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید