آری اين چنين بود (و شايد همچنان هست) برادر….

فارسی یادداشت

و زخم هايي که هرگز التيام نمي يابند
….مازيار بهروز درباره ي همکاري حزب توده به همراه سازمان فداييان اکثريت با مقامات نظامي در غرب کشور مي نويسد:
“در آذرماه60، “رحمان کريمي” عضو “اکثريت” و “غني بلوريان” عضو “حزب توده”، نامه ي تشکر آميزي از سرهنگ (بعدها سرتيپ) “صياد شيرازي” فرمانده لشگر کردستان ارتش دريافت کردند.
در اين نامه، “سرهنگ صياد شيرازي”، مراتب قدرداني خود را از اين دو (رحمان کريمي و غني بلوريان) به خاطر “کمک به ارتش در سرکوب جنبش کرد” ابراز داشت.(شورشيان آرمانخواه، ناکامي چپ در ايران، مازيار بهروز، ترجمه ي مهدي پرتوي، نشر ققنوس،1382، ص198)

همکاري حزب توده و فداييان اکثريت با مقامات نظامي در غرب کشور
نامه ي تشکر آميز
قدرداني به خاطر کمک به ارتش در سرکوب جنبش کرد
قدرد اني به خاطر کمک به ارتش در سرکوب جنبش کرد
و…..
تاريخ خيانت، خيانت تاريخي…..
اين چنين بود برادر و شايد همچنان هست
و خنجرها بر پشت اين ملت، با دستان فرزندانش ديروز، امروز و فردا و فرداها شايد….
اما فردا چگونه از خيانت هاي امروز خواهند نوشت؟ چه خواهند نوشت؟ و از خيانت هاي چه کساني خواهند نوشت؟….

Related posts

در عصر انفجار اطلاعات، نادانی، یک انتخاب است

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش پنجم)

بهزاد خوشحالی

بێدەنگی یان پشتگیری؟

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)

بهزاد خوشحالی

از اردیبهشت می آیم من ای به حکم بهمنی بودن ات فروریختنی

بهزاد خوشحالی

بهتر نیست در ایامی که …

بهزاد خوشحالی

حال و هوای اين روزهای مردم کردستان

بهزاد خوشحالی

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

مرزهای محدود

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید