آری اين چنين بود (و شايد همچنان هست) برادر….

فارسی یادداشت

و زخم هايي که هرگز التيام نمي يابند
….مازيار بهروز درباره ي همکاري حزب توده به همراه سازمان فداييان اکثريت با مقامات نظامي در غرب کشور مي نويسد:
“در آذرماه60، “رحمان کريمي” عضو “اکثريت” و “غني بلوريان” عضو “حزب توده”، نامه ي تشکر آميزي از سرهنگ (بعدها سرتيپ) “صياد شيرازي” فرمانده لشگر کردستان ارتش دريافت کردند.
در اين نامه، “سرهنگ صياد شيرازي”، مراتب قدرداني خود را از اين دو (رحمان کريمي و غني بلوريان) به خاطر “کمک به ارتش در سرکوب جنبش کرد” ابراز داشت.(شورشيان آرمانخواه، ناکامي چپ در ايران، مازيار بهروز، ترجمه ي مهدي پرتوي، نشر ققنوس،1382، ص198)

همکاري حزب توده و فداييان اکثريت با مقامات نظامي در غرب کشور
نامه ي تشکر آميز
قدرداني به خاطر کمک به ارتش در سرکوب جنبش کرد
قدرد اني به خاطر کمک به ارتش در سرکوب جنبش کرد
و…..
تاريخ خيانت، خيانت تاريخي…..
اين چنين بود برادر و شايد همچنان هست
و خنجرها بر پشت اين ملت، با دستان فرزندانش ديروز، امروز و فردا و فرداها شايد….
اما فردا چگونه از خيانت هاي امروز خواهند نوشت؟ چه خواهند نوشت؟ و از خيانت هاي چه کساني خواهند نوشت؟….

Related posts

آينده ی خاورميانه، دمكراسی منطقه ای و كردستان (يک مقاله ی مهم)

بهزاد خوشحالی

كرديسم، به سوی زيبايی شناختی كردن واقعيتی به نام ملت كرد (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج(10)، نامه ای که دگربار ملت کرد را روسفید و آتش افروزی دشمنان را افشا

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد آیت الله خميني و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق

بهزاد خوشحالی

آیا رژه ی جنگ آغاز شده است

بەرژەوەندی تاک و حێزب و خۆم، ئەکەم بە قوربانی بستێک خاکی نیشتمان

بهزاد خوشحالی

درآمدی بر سروری ملی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش پايانی)

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ويژگی‌های آن

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید