آن زن

فارسی گزینه گویی

آن زن
آن زن، نقره فام اما دُرافشان
در روزهاي غربت و تبعيد
در اين چارديوار تنهايي
در شهر “تن”ها
حتي “سبزه” و “ماهي”سين”هاي عشق را هم
از ياد نبرده بود ميهمان سفره ي نوبهارانم کند
ستاره را هم اگر مي توانست شايد
به پايم مي ريخت
بودکه بهين روز اين شب هاي بي پايان را
هديه از شهر آرزوها، برايم، روشنا،به ارمغان آورد
هديه از شهر آرزوها، برايم، سرخ و سيز، به ارمغان آورد
آن زن
از تبار “سين”هاي سپنتا سفره ي مهرباني و عشق
سپندارمذگان، نه روزگان، نوبهاران
سبزه و ماهي آورده است در زمهرير روزگاران نارفيقي
به سفره ي تنهايي ام ميهمان
در زمهرير دوران نامردمان
به دستان خالي ام ميهمان
آن زن اکنون
مادري ام مي کند
در “مادر کشان آيين” اين روزهاي “بي دَوَران”
در مادرکشان آيين اين شب هاي بي پايان….
(ب.خ)

Related posts

نابودی “ماشین انسان خوار” و “انسانیت کش” جمهوری اسلامی” با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد بود؟

بهزاد خوشحالی

سال‌ها پيش

بهزاد خوشحالی

هنگامی که مطالبات یک ملت

بهزاد خوشحالی

موسسه نظرسنجی پیو بررسی کرد – میزان محبوبیت ایران در 39 کشور جهان!

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

شاخص های رهبری سازمانی در حيات سياسی شهيد فوئاد مصطفی سلطانی

بهزاد خوشحالی

‫تفسير خبر، صدای آمریکا، سی و يکم ارديبهشت‬ ١٣٩٠ – بررسی آخرین خبرهای ایران و منطقه

بهزاد خوشحالی

میدان نبرد مدرن

اصول نبرد نامتقارن

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید