آن زن

فارسی گزینه گویی

آن زن
آن زن، نقره فام اما دُرافشان
در روزهاي غربت و تبعيد
در اين چارديوار تنهايي
در شهر “تن”ها
حتي “سبزه” و “ماهي”سين”هاي عشق را هم
از ياد نبرده بود ميهمان سفره ي نوبهارانم کند
ستاره را هم اگر مي توانست شايد
به پايم مي ريخت
بودکه بهين روز اين شب هاي بي پايان را
هديه از شهر آرزوها، برايم، روشنا،به ارمغان آورد
هديه از شهر آرزوها، برايم، سرخ و سيز، به ارمغان آورد
آن زن
از تبار “سين”هاي سپنتا سفره ي مهرباني و عشق
سپندارمذگان، نه روزگان، نوبهاران
سبزه و ماهي آورده است در زمهرير روزگاران نارفيقي
به سفره ي تنهايي ام ميهمان
در زمهرير دوران نامردمان
به دستان خالي ام ميهمان
آن زن اکنون
مادري ام مي کند
در “مادر کشان آيين” اين روزهاي “بي دَوَران”
در مادرکشان آيين اين شب هاي بي پايان….
(ب.خ)

Related posts

آیا اینگونه است؟

بهزاد خوشحالی

ترسی است بی‌نظير

بهزاد خوشحالی

هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

بهزاد خوشحالی

کردها و مدیریت بین المللی بحران

بهزاد خوشحالی

نبرد نامتقارن، الگویی برای اقدام مدنی علیه سلطه(2)

بهزاد خوشحالی

آمریکا می آید، آمریکا نمی آید…پس اراده ی انسان ها کجاست؟

بهزاد خوشحالی

برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند

بهزاد خوشحالی

نفرت – عشق

بهزاد خوشحالی

پيرۆزه دروشمی “يان ڕزگاری يان ڕزگاری”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید