آيا بهتر نيست

فارسی گزینه گویی

آيا بهتر نيست به جاي “پيش بيني آينده”، خود به “آفرينش آينده” بپردازيم؟ آينده ي سرزمين ممکن، تنها با آفرينش آن از همين لحظه -اکنون-ممکن خواهد بود….

Related posts

روزها را می شماریم و شب ها را ورق می زنیم

بهزاد خوشحالی

ایران، غولی با سر گِلی؟

بهزاد خوشحالی

“ژوان”

بهزاد خوشحالی

دلایل شکست رئال از بارسلونا و درس‌هایی آموزنده برای “ما”

بهزاد خوشحالی

توهم امر مطلق

بهزاد خوشحالی

“تروریزه کردن”

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش دهم)

بهزاد خوشحالی

آیا “مقاومت” و نافرمانی”، یک “بازی قدرت” است؟

بهزاد خوشحالی

وقاحتتان ستودنی است

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید