“… ئێمەیش وەک بەشێک لە ماڵی گەورەی کۆمەڵە و دێمۆکرات…”

فارسی یادداشت

به شيک له وتويژي من له گه ل ئه نداميکي زور خوشه ويستي “ده فته ر سياسي” يه کيک له حيزبه کاني روژهه لات

…. عه زيز! ده رباره ي ئه م هه لبژاردنه و ئه زموونه کاني قسه و باس و ده رس بو داهاتوومان زوره که هيوادارم جه نابت يارمه تيده رمان بيت بو دووپات کردنه وه ي ئه و نيگه رانيانه که من ماوه ي 2ساله هه ستم پيکردووه و به داخه وه که س گرينگي پي نادات. دياره ئيمه يش وه ک به شيک له مالي گه وره ي کومه له و ديموکرات گه ر بمانه ويت هه ر له سه رده مي پيش ئيستا به رده وام بين، ئه بي چاوه رواني کاره سات بين.
به راي من نوقساني زياتر له 200000ده نگ له کوي 1800000ده نگ بو ي.ن.ک، ده سپيکي مه رگي خاموشي ئه و حيزبه يه.
وه ک هه ميشه يارمه تيده رمان بن و متمانه بکه ن به جيلي نوي بو چوونه نيو سه رده مي نوي.
9:37pm
Behzad Khoshhali
کسي که در عصر کنوني، تغييرات را نمي پذيرد و همچنان، درگذشته زندگي مي کند مانند راننده اي است که با شتاب بسيار به جلو مي راند اما از شيشه عقب اتومبيل به جاده نگاه مي کند….
ريزم هه يه

Related posts

استقلال کوردها و هراس ایران (با نگاهی به اثر پروانه ای)

“جبهه‌ی متحد کردستان”، “کانون قدرت” احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

ایدئولوژی و ایدئولوژی ملی

بهزاد خوشحالی

از یکدیگر گریزانیم چون از خوشبختی می‌ترسیم

بهزاد خوشحالی

زخم‌های کهنه هنوز هم وجود دارند

بهزاد خوشحالی

به خود وانهادن

بهزاد خوشحالی

با “تو” کنار نیامدم

بهزاد خوشحالی

کردها و يک مسووليت ديگر

بهزاد خوشحالی

يک استدلال حقوق بين الملل برای توجيه “ضرورت تمام اشکال مقاومت در کردستان”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید