اتحاديه‌ی ميهنی، حزب دمكرات كردستان عراق و انقلاب

Image default
کافه کتاب

اتحادیه‌ی میهنی، حزب دمکرات کردستان عراق و انقلاب - بهزاد خوشحالی

تلگرام جلال طالباني به امام خميني
جلال طالباني طي تلگرافي به امام خميني، آمادگي كردهاي عراق را براي همرزمي و همكاري تا حصول پيروزي نهايي انقلاب ايران اعلام داشت. جلال طالباني كه تلگرام خود را با عنوان دبير كل اتحاديه ميهني كردستان عراق به زبان فارسي از بوكان مخابره كرده است ضمن تبريك به بمناسبت پيروزي انقلاب يادآور شده است كه پيروزي انقلاب ظفرمند ايران،پيروزي بزرگي براي خاورميانه بطور اعم و انقلاب فلسطين و مبارزه برحق كردهاي عراق بطور اخص است….
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

کردستان و کرد در اسناد محرمانه‌ی بریتانیا

بهزاد خوشحالی

کتاب کوردها ایرانی نیستند

احزاب و كردستان

بهزاد خوشحالی

هویت کردی و دین

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو و کردستان

بهزاد خوشحالی

میژوو و فەلسەفەی یارسان

بهزاد خوشحالی

خودکولونیالیسم (بردگی اختیاری)

بهزاد خوشحالی

قارنا و انقلاب

بهزاد خوشحالی

اسناد حقوق بشر

بهزاد خوشحالی